Förvaltningschef till Barn och utbildningsförvaltningen

Vi söker en erfaren ledare med inkluderande förhållningssätt som visat goda resultat i att tillsammans med medarbetare utveckla organisation och verksamhet. Du har en helhetssyn och söker en roll där du får möjlighet att påverka utvecklingen inte bara i din egen förvaltning utan även i kommunen som helhet.

Placering: 
Bollnäs
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Ditt uppdrag som förvaltningschef innebär att på uppdrag av den politiska nämnden leda, driva och kvalitetssäkra arbetet för en positiv utveckling av barn och utbildningsförvaltningen. Tillsammans med dina medarbetare skapar du mesta nytta för de vi är till för.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, och grundsärskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 17 kommunala förskolor och 9 grundskolor. Våra värdeord är: Utvecklande, Involverande och Välskött. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.

Som förvaltningschef arbetar du för att utveckla strukturer, ekonomistyrning och resultatutveckling. Du motiveras av att få organisationen och dess medarbetare och chefer att samverka och leverera medborgarnytta samt skapa engagemang och energi. Förvaltningschefen är också skolchef i skollagens mening och har ett uttalat ansvar för att verksamheten följer den statliga styrningen.

Som förvaltningschef är du direkt underställd kommunchefen och ingår i den kommunövergripande ledningsgruppen där du förväntas ta en aktiv del i kommunledningen och det kommunövergripande arbetet

Vem är du?

För att bli framgångsrik i ditt uppdrag som förvaltningschef behöver du vara en skicklig kommunikatör som kan bidra till att skapa ett öppet klimat, som genererar goda och hållbara relationer. Din ledarskapsstil präglas av ett tillitsbaserat förhållningssätt och en god förmåga att samarbeta med övriga aktörer, både inom och utanför den kommunala verksamheten.

Vi ser att du har:

  • Relevant akademisk utbildning.
  • Gedigen erfarenhet av arbete inom utbildningsområdet.
  • Kunskap om den lagstiftning som påverkar och styr verksamheten.
  • Erfarenhet från chefskap i en politiskt styrd verksamhet.

Det är meriterande om du i ditt chefskap direkt samverkat med politiken.

Du har också ett engagerande och utvecklingsorienterat förhållningssätt där du hela tiden arbetar för att skapa en organisation som kan hantera de förväntningar som samhället har på verksamheten. Omvärldsbevakning ser du som en viktig del i ditt arbete.

Vi erbjuder en ansvarsfull och utvecklande roll som chef för en progressiv förvaltning där vi hela tiden söker nya lösningar på viktiga frågor. Så känner du dig redo att anta utmaningen och ta barn och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun in i framtiden?

Isåfall ser vi fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss!

Ansökan

Välkommen att söka tjänsten senast 2020-01-23 på www.experis.se

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar Bollnäs kommun med rekryteringsföretaget Experis.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marjo Carlson, 026-66 32 34 alternativt marjo.carlson@se.experis.com

Fackliga företrädare

Sveriges Skolledarförbund, Anders Ringård tfn 0278-636 570

Lärarförbundet, Rebecca Bengtsson, tfn 0278-255 96 (expedition)

Lärarnas Riksförbund, Tomas Hellberg, tfn 070-348 22 89

Kommunal, Anne-Sofie Fougman, tfn 0278-256 37

Vision, Elin Lindberg, tfn 0278-253 42

Om Bollnäs kommun

Vi anställda i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.

Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland!