IFO chef till Nordanstigs Kommun

Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt och mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten, med sandstränder, fiskelägen och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare. Individ och familjeomsorg, IFO, är en del av kommunens socialtjänst. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänst skall individ och familjeomsorgen bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten regleras främst av socialtjänstlagen och lokalt politiskt tagna beslut.

Placering: 
Gävleborgs län, Västernorrlands län
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Arbetsbeskrivning

Vill du bli vår nye medarbetare och IFO chef, stämmer beskrivningen in på dig är du varmt välkommen till vårt team i natursköna Nordanstig. Inom IFO är vi idag ett arbetslag på 25 personer. Individ- och familjeomsorgen är en del av socialkontoret och som IFO-chef är du direkt underställd socialchefen och ingår i hennes ledningsgrupp.

Avdelningen är uppdelad på verksamhetsområdena Barn och familj, Ekonomiskt bistånd och Missbruk samt Öppenvård. Även Familjecentralen är kopplad till IFO.

I din roll ingår det att analysera, planera och genomföra ständiga förbättringar och åtgärder i syfte att se till att Individ- och familjeomsorgen utvecklas och anpassas efter rådande efterfrågan och behov i vårt samhälle. Samarbete med socialnämnden och ansvaret att lägga tjänstemannaförslag som rör avdelningens uppdrag och att säkerställa att beslut som fattas verkställs av avdelningen ingår i arbetsuppgifterna.

Du ansvarar för budget, personal och arbetsmiljö rörande Individ och familjeomsorgens medarbetare. Du leder, styr och följer upp verksamheten i linje med gällande lagstiftning och upprättade mål, och handleder teamledarna. Som ditt stöd har du 2 teamledare, en på Barn och Familj och en på ekonomiskt bistånd /vuxen. Du ingår dessutom i socialförvaltningens ledningsgrupp och bidrar till den strategiska utvecklingen av organisationen.

Vem är du?

Du har erfarenhet av utredningsarbete enligt SoL, LVU och LVM. Du är resultatinriktad och har förmåga att omsätta mål och visioner till praktisk handling. Vi vill att du är tydlig i ditt ledarskap, utåtriktad, handlingskraftig, positiv och att du har lätt för att kommunicera i tal och skrift.

Du har en analytisk förmåga, och ett intresse för att organisera, fördela och att ta till vara både personal- och ekonomiska resurser på bästa sätt, och måna om både effektivitet och trivsel på avdelningen och enheterna, du ser till att personalens kompetens tas tillvara och du kan stödja dem i sin yrkesroll.

Det är viktigt att du har en en lust och ett intresse att på ett både analytiskt, lösningsorienterat och kreativt sätt bidra till att avdelningen anpassar och fördelar och ibland även omfördelar resurserna efter rådande omständigheter och att du är intresserad av omvärldsbevakning för att kunna möta nya behov och förutsättningar som verksamheten emellanåt utmanas av.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och erfarenhet. Du ska vara trygg och lyhörd som person och ha lätt för att samarbeta, vara flexibel och se möjligheter istället för hinder.

Kvalifikationer

Du är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Det är viktigt att du är väl förtrogen med de styrdokument som reglerar verksamheten.

Kontaktpersoner

I den här rekryteringen samarbetar Nordanstigs Kommun med Experis AB.

Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Mats Andersson på telefon 026- 66 30 22

Vi vill ha din ansökan senast 2018-03-07. Välkommen med din ansökan!  

Fackliga representanter

Anna Haapala, SSR, växeln: 0652–36000

Caroline Lindberg, Vision, växeln: 0652–36000