Östermalms Stadsdelsförvalning söker Avdelningschef till Äldreomsorgen

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030 och det ställer höga krav på oss som arbetar i staden att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. I Östermalms stadsdelsområde bor det ca 74 000 personer och är en av Stockholms natur skönaste stadsdelsområden samt ett av de geografiskt största. Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna Östermalm, Gärdet, Hjorthagen, Norra Djurgården och Södra Djurgården.

Placering: 
Dalarnas län, Västra Götalands län, Östergötlands län, Skåne län, Blekinge län
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Stockholm växer som aldrig förr och ambitionerna är höga.

Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm i rollen som  

Avdelningschef Äldreomsorg !

Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning, fritidsverksamhet och underhåll av parker utförs på allra bästa sätt åt Östermalmsborna. Stadsdelsförvaltningen arbetar med ständiga förbättringar som ger verksamheten kundfokus, effektiva arbetsprocesser och delaktiga medarbetare. Östermalms stadsdelsförvaltning har startat en utvecklingsresa där vi tillsammans ökar samverkan och hittar synergier som bidrar till att utveckla verksamheten in i framtiden.

Vill du vara med hos oss på utvecklingsresan?

Äldreomsorgen är ett viktigt utvecklingsområde för att klara uppdraget att fortsätta ge insatser med en god kvalitet. Stadsdelsförvaltningen vill utveckla en äldreomsorg som svarar upp mot dagens och framtidens omsorg och behov. I avdelningschefens uppdrag ingår att ansvara för verksamhetsutveckling så att invånarna kan känna sig trygga med och ha förtroende för vården och omsorgen. Avdelningens uppdrag omfattar både beställare och utförare inom stadsdelens äldreomsorg och har en budget på ungefär 800 mnkr. I dagsläget består avdelningen av fem enheter inom områdena biståndsbedömning, hemtjänst, daglig verksamhet, vård- och omsorgsboende, samt ett avdelningsstöd. Inom avdelningen arbetar totalt drygt 200 medarbetare. Arbetsuppgifter I rollen som avdelningschef ansvarar du för verksamhetsplanering, budget, personal. Det innebär att du ansvarar för ledning, planering, samordning samt uppföljning av hela verksamheten. I din roll ingår också att ständigt utveckla verksamhetens bästa gällande, kompetens, kvalitet och effektiv resursanvändning ur ett medborgarperspektiv.

Du leder verksamheten för närvarande genom 5 enhetschefer. Du rapporterar till stadsdelsdirektören och ingår i stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp. Stödet runt dig i styrningen av verksamheten består av äldreomsorgens avdelningsstöd samt förvaltningens stödavdelningar; Ekonomi, Kvalitet och HR.

Vi söker dig som har:

• Högskoleutbildning exempelvis socionom, social omsorg, vård- och omsorg eller motsvarande

• Flerårig erfarenhet inom äldreomsorgen samt aktuell, ledarerfarenhet inom äldreomsorgen där du har arbetat långsiktigt och åstadkommit goda resultat

• Erfarenhet av att leda förändringsarbete med dokumenterat goda resultat 

• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

• Kunskaper om den lagstiftning som gäller för området exempelvis SoL m.fl.

• Erfarenhet av politiskt styrd organisation

Meriterande men också mycket viktigt är att du har erfarenhet från både beställar- och utförarorganisation, kunskap om LSS samt har erfarenhet av att leda chefer.

För att lyckas i ditt uppdrag har du en helhetssyn och tänker strategiskt på den långsiktiga betydelsen och dess konsekvenser för hela verksamheten. Du är målorienterad och styrs av resultattänkande i planering, prioritering och agerande. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer och fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. I rollen som avdelningschef är du trygg i ledarrollen och öppen för nya arbetssätt samt mån om att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och växa. Det ställer höga krav på en god kommunikation och samarbetsförmåga där du genom ditt ledarskap utvecklar ett positivt klimat och förmedlar tillit/ trygghet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Övrigt Mer om Östermalms stadsdelsförvaltning finns att läsa här; http://www.stockholm.se/OmStockholm/ Forvaltningar-och-bolag/Stadsdelsforvaltningar/#listrad_Ostermalm