Vårdföretagarna söker nu sin nya Förbundsdirektör

Vill du påverka samhällsutvecklingen, på riktigt? Vårdföretagarna söker nu sin nya Förbundsdirektör

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management, Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1

Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör de privata vårdgivarnas betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlems­företag med 105.000 årsanställda som omfattas av våra kollektivavtal. Vård­företagarna bedriver ett ambitiöst näringspolitiskt arbete. Vi har en ständig dialog med politiker och bidrar med underlag till deras beslut och följer myndigheternas arbete för att ta tillvara företagens intressen. Vi brinner för att skapa medlemsnytta för våra företag, så att de får goda förutsättningar att utveckla välfärden.

Sverige står inför stora utmaningar, där en väl fungerande vård och omsorg spelar en avgörande roll för en fortsatt god samhällsutveckling. Vårdföretagarna och dess medlemmar är en ytterst viktig aktör för att upprätthålla och utveckla vården och omsorgen i Sverige och branschen är ständigt i fokus i samhällsdebatten. Vårdföretagarna söker nu en strategisk och relationsorienterad förbundsdirektör som kommer att spela en nyckelroll för de privata vårdföretagens utveckling. Detta är en oerhört spännande och utmanande tjänst för dig som vill vara med och påverka samhällsutvecklingen, på riktigt, och företräda en av de viktigaste branscherna idag.

Ditt uppdrag

Som förbundsdirektör arbetar du aktivt med att tillse att Vårdföretagarnas medlemsföretag ges bästa möjliga förutsättningar för att de ska kunna bidra till att göra skillnad i vården och omsorgens vardag.

Du kommer att få möjlighet att leda och utveckla Vårdföretagarnas verksamhet både vad gäller den näringspolitiska branschverksamheten samt arbetsgivarverksamheten. Uppdraget genomförs enligt direktiv från Vårdföretagarnas styrelse och utförs i nära samverkan med övriga förbund och ledning inom Almega AB. Förbundsdirektören rapporterar till Almegas VD och till Förbundsstyrelsens ordförande. Du ingår även i ledningsgruppen för Almega AB.

  • Förbundsdirektören ansvarar för den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som förbundsstyrelsen meddelar samt leder kansliet i enlighet med uppsatta mål. Ansvarar för att samla expertkunskapen inom kansliet, skapa samhörighet och peka ut riktning. Via matrisorganisation inom Almega AB säkra leveransen av arbetsgivarservice och säkra att kollektivavtalsförhandlingar drivs på ett för förbundet optimalt sätt.

  • Utvecklar ett värdefullt medlemskap/tjänster och ansvarar för förbundets medlemsrekrytering samt företräder medlemsföretagens intressen oavsett storlek, driftsform eller inriktning.

  • Företräder förbundet och dess medlemmar externt: i media men också gentemot politiken, myndigheter och andra delar av den offentliga förvaltningen, samt i förhållande till fackliga motparter etc.

Vem är du?

Som person har du förståelse för branschen och drivs av ett brinnande intresse och engagemang för dess frågor och utveckling där du bidrar med en hög energifaktor och proaktivitet.

Vi ser att du har erfarenhet av kvalificerat strategiskt och operativt ledande arbete inom företag i privata vårdsektorn/ offentlig vård alternativt intresseorganisation/offentlig organisation anslutande till denna sektor. Du har en relevant akademisk examen samt kunskap och erfarenheter inom arbetsgivarfrågor, avtalsfrågor/arbetsrätt, samt fackliga förhandlingar.

Vi tror att du har ett starkt generellt intresse av att arbeta med samhällsfrågor och stor förmåga att bygga relationer inom näringslivet, med politiker, myndighetspersoner, fackliga organisationer och företrädare för andra intresseorganisationer och förbund. Du rör dig sömlöst mellan de olika arenorna och har en naturlig fingertoppskänsla hur man agerar på dessa för att få största möjliga effekt, kortsiktigt som långsiktigt. Då du är Vårdföretagarnas ansikte utåt bör du vara en god kommunikatör, debattledare, föredragshållare med god genomslagskraft.

Vi värdesätter erfarenhet av ledarskap där särskild vikt läggs på förmåga att coacha, inspirera och leda medarbetare för att skapa delaktighet och förtroende i och utanför organisationen samt förmåga att fatta nödvändiga beslut och arbeta strukturerat och målinriktat för att nå förväntade resultat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vårdföretagarna samarbetar i denna rekrytering med Experis. Vill du veta mer om tjänsten kontakta Chefsrekryteringskonsulterna Charlotte Ahlquist 073-506 72 05, Rutger Carlheim-Gyllenskiöld 070-377 53 52 eller Eva Nilsson Bågenholm, Ordförande Vårdföretagarna 070-0001855.

Anställningen är på heltid med placering på Sturegatan 11 i Stockholm. Vi kommer löpande kalla till intervjuer.

Sista ansökningsdag: 13 oktober 2019