Avdelningschef för avdelningen för rättsliga frågor

.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Avdelningens uppdrag

Avdelningen för Rättsliga frågor ger tillstånd, följer upp verksamhet, utövar tillsyn,
handlägger överklaganden och fungerar även som juridiskt stöd.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Som sådan svarar Länsstyrelsen för förberedelserna för och genomförandet av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Rättsavdelningen utlovar ett stimulerande uppdrag i landets mest expansiva region där du kommer att vara en viktig medspelare i vårt uppdrag att åstadkomma en rättssäker och effektiv hantering inom en stor mängd olika områden.

Avdelningschefens uppdrag

Avdelningschefen ska känna Stockholmsregionen väl och ha god kännedom om, och erfarenhet av, dess utmaningar.

Ett lösningsinriktat sätt att angripa sin roll och sina uppgifter inom avdelningen och myndigheten är en förutsättning. Både för avdelningen och för hela myndigheten ska fungerande former för samarbeten och samspel med kommuner och många andra samhällsaktörer utvecklas och vidmakthållas.
En viktig uppgift är att göra sammanvägningar och samlade bedömningar mellan olika intressen och se till att frågorna blir allsidigt belysta.

Viktiga kvaliteter i arbetet är bland annat förmåga till strategisk analys och förmåga till strukturerat processarbete. Integritet, lyhördhet och förmåga att leda, styra, kommunicera och prioritera är avgörande för att lyckas väl i rollen liksom förmågan att orientera sig i samhällsdebatten och i regeringens beslut och riktlinjer.

Avdelningschefen kan med fördel ha kompletterande kompetenser jämfört enhetschefernas kompetensprofil, men goda ledaregenskaper och förmåga att leda en bred verksamhet med komplex styrning är avgörande.

Du ska ha:

 • högskoleexamen inom för avdelningen relevant ämnesområde
 • erfarenhet från offentlig verksamhet (kommunal och/eller statlig myndighet)
 • erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp och har förmåga att verka för helhetssyn i en större organisation
 • erfarenhet av att leda såväl andra chefer som kvalificerade medarbetare och experter
 • erfarenhet av att leda verksamhet med tyngdpunkt på ärendehandläggning
 • erfarenhet av att arbeta med samhällsfrågor och samband
 • erfarenhet av att göra avvägningar mellan olika intressen
 • mycket goda kunskaper om Stockholms län och om den rådande politiken och dess aktörer på nationell, regional och kommunal nivå
 • erfarenhet av att leda förändring av exempelvis kultur och arbetsprocesser
 • kurage och förmåga att driva våra frågor på olika arenor
 • goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift

Du ska vara:

 • drivande och se till att saker blir genomförda
 • utåtriktad och aktiv i nätverk inom arbetsområdet
 • van att framföra presentationer inför publik
 • tydlig, entusiasmerande och motiverande, såväl i din ledningsgrupp som inför publik
 • van av, och bra på, att hantera media

Det är meriterande med god kännedom om Länsstyrelsernas verksamhet och komplexa uppdrag.

Vi vill att du främst är en bra ledare med vilja och förmåga att utöva ett närvarande ledarskap. Det innebär att du är närvarande i verksamhetens vardag och coachar dina underställda chefer löpande och stämmer av deras arbetssituation och förutsättningar regelbundet. Du är dessutom medlem av myndighetens ledningsgrupp och vårt samlade chefskollegium och bärare av Länsstyrelsen varumärke såväl internt som externt.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden men anställningen är tillsvidare vid myndigheten.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet, är grunden i vår verksamhetsstrategi och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Kontaktpersoner

 • Johan von Sydow, länsöverdirektör, 010-223 12 01
 • Mia Lindström, SACO, 010-223 15 01
 • Anne-Jeanette Johansson, ST, 010-2231387

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Länsstyrelsen Stockholm med Experis Executive. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Anna Arborelius, tel 072-537 50 11 eller Charlotte Ahlquist, tel 073-506 72 05.

Ansök genom att klicka på länken nedan, "Ansök här", ansök INTE via Experis hemsida!

Sista ansökningsdag: 16 juni

Ansök här

Välkommen med din ansökan!