Stadsdirektör till Trollhättans stad

Trollhättans Stad är stolt över organisationens över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.

Placering: 
Trollhättan
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag 

Trollhättan - en stad med ambitioner
Trollhättan är en stolt stad med ambitioner! Vi vill bli större och siktar på att ta oss från dagens knappa 60 000 till 70 000 trollhättebor. Fallen, slussarna och älven som skär rakt igenom centrum ger oss ett härligt läge! Välkommen till en stad fylld av handlingskraft och med en unik förmåga att bygga nytt!

Kraften i Trollhättan är något som både är grunden till att vi från början blev en stad men också något som följt Trollhättan och vår utveckling som en röd tråd. I Trollhättan har vi turbo i generna men framtidens mobilitet i sinnet.

I Trollhättan finns också Högskolan Väst med den unika profilen, arbetsintegrerat lärande. Trollhättans Stads handlingskraft och vilja till samverkan har lett till unika samarbeten mellan akademi och näringsliv där exempelvis Innovatum är ett utvecklingscentrum där kunskap möter kunskap i forskningsprojekt och inspirerande aktiviteter.

I Trollhättan är det lätt att ha en aktiv fritid. Här finns regionens häftigaste föreningsliv. N3 är musik- och kulturskolan som andra tar efter. Sex konstgräsplaner för fotboll, skatepark i toppklass och tiotalet utegym är bara några exempel.

Det är nära till det mesta. I Trollhättan är det aldrig långt. Staden ligger samlad runt älven med service, nöjen och naturen in på knuten. Med tåget till Göteborg är du i storstaden på 35 minuter. Tar du bilen norrut är du i Oslo på tre timmar och du når Köpenhamn på 4 timmar om du kör söderut.

Uppdraget
Som stadsdirektör leder du stadsledningsförvaltningens arbete som ansvarar för att hjälpa kommunstyrelsen i deras arbete och ska se till att det som kommunstyrelsen beslutar genomförs.

Du blir direkt underställd den politiska ledningen och ansvarar för att politiska beslut i Trollhättan stad verkställs i enlighet med kommunens vision, övergripande mål och kärnvärden. Som stadsdirektör är du chef för kommunens ledande tjänstepersoner och förvaltningschefernas chef. Stadsdirektören är tillika förvaltningschef för kommunstyrelsens verksamheter och du bär det yttersta ansvaret för hela organisationens ekonomi och arbetsmiljö.

Uppdraget innebär att tillsammans med politiken utveckla och effektivisera kommunen som organisation genom att svara för att principer för styrning och ledning, uppföljning, utvärdering, kontroll och samordning finns och tillämpas. Det innebär också att skapa helhetssyn samt driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

I det externa uppdraget är tillväxt och näringslivsfrågor i fokus, liksom att företräda och marknadsföra kommunen i offentliga sammanhang. Detta handlar om ett utåtriktat arbete och samverkan med andra intressenter såsom regionala organ, högskola och andra statliga organ, andra kommuner samt andra organisationer på nationell och internationell nivå för att skapa en hållbar samhällsutveckling.

Kvalifikationer och personlighet

Vi söker dig som är en social ledare som är van att visa vägen, entusiasmera och skapa goda samarbeten gentemot interna och externa intressenter samt har förmågan att ta beslut och ta ansvar. Ditt ledarskap bidrar till öppenhet och transparens. Du är tydlig, empatisk och din kommunikativa förmåga skapar förutsättningar för ett tillitsbaserat ledarskap så att andra i organisationen tydligt arbetar mot uppsatta mål. Du är en flexibel och prestigelös ledare med mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift samt framträda i större och mindre sammanhang. Du är en teambyggare som kan inspirera och motivera andra runtomkring dig och din strategiska förmåga kompletteras med att du är strukturerad och fokuserad och med ett ekonomiskt sinne.

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av ledarskap med personal- och budgetansvar i större politiskt styrd organisation på förvaltningschefsnivå eller motsvarande. Du är mål- och resultatinriktad samt har förmåga att leda på strategisk och övergripande nivå med samverkan som fokus. Du har erfarenhet av självständigt utvecklingsarbete och av förhandlingar på strategisk nivå samt har god kunskap om näringslivsfrågor, hållbarhetsfrågor samt strategiska samhällsfrågor.

För att lyckas i rollen som stadsdirektör hos oss har du en relevant högskoleexamen alternativt motsvarande kompetens som vi bedömer som likvärdig.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Trollhättans Stad med Experis AB. Är du intresserad och vill höra mer om tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Glennert, 0730-774956, katarina.glennert@se.experis.com eller Camilla Rippe, 0703-770138, camilla.rippe@se.experis.com. Annonsen ligger ute över sommaren och sista ansökningsdag är den 9 augusti. Intervjuer kommer att påbörjas v. 33.

Varmt välkommen med din ansökan!