Upphandling, Kammarkollegiet, IT-konsult: Systemutveckling

Kammarkollegiet är just nu i process att upphandla ett nytt ramavtal för IT-konsulttjänster, däribland inom kompetensområdet Systemutveckling & Systemförvaltning. Då Kammarkollegiet är statens inköpscentral, kommer ramavtalet att kunna användas av och avropas på av samtliga statliga myndigheter och verksamheter. Att stå med vinnande anbud innebär alltså stora möjligheter! Experis kommer tillsammans med samarbetspartners att inkomma med anbud.

Placering: 
Europa, Stockholm, Göteborg
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
5

Upphandlingsunderlaget efterfrågar att svarande leverantör i anbud ska redovisa för konsulter med kompetenser inom sju områden. Vi letar nu nationellt efter er som har konsulter med kompetensnivå fem, fyra, tre och två inom kompetensområdet Systemutveckling & Systemförvaltning, och vill gå med i Experis anbud som samarbetspartner.

Varför samarbetspartner med Experis?

Experis har en rikstäckande organisation och vi har de senaste åren vunnit många ramavtal inom IT och blivit en stark aktör. Vi har ett Bid Team som håller ihop det pågående anbudsarbetet samt ett dedikerat team som jobbar heltid med detta.

I denna typ av avtal jobbar vi tätt med ett antal samarbetspartners som får alla förfrågningar och vi sätter alltid pris i samråd med våra partners. Vi är med andra ord helt transparenta i all information och mycket måna om ett bra och långsiktigt samarbete med våra partners. Vår strategi är att ha ett mindre antal partners som vi arbetar tätt med.

Om ni är intresserade av att bli vår partner i denna upphandling tar vi gärna en vidare dialog om konsultbehovet, tveka därför inte över att höra av er till oss! Ni hittar kontaktuppgifter till samtliga i vårt upphandlingsteam längst ner i denna annons.

Om kompetensområde Systemutveckling & Systemförvaltning

Området avser arbete i olika steg inom systemutveckling, systemintegration och förvaltning av befintliga system. Med system avses allt från enkel programvara till komplexa system bestående av programvaror med i förekommande fall tillhörande maskinvara. Även kompetenser för systemutveckling och utveckling av webbplatser och appar samt kompetenser inom olika operativsystem. Kompetensområdet omfattar även konfigurations- och versionshantering.

Kompetensområdet omfattar även kompetens inom området middleware. Med middleware avses program som länkar samman eller integrerar annan programvara som exempelvis transaktionshanterare, meddelandehantering och Web Services.

Området avser även kompetenser inom GIS, datorbaserat system för insamling, lagring och analys och presentation av lägesbunden information. Kan t.ex. avse utveckling och databasadministration.

Exempel på kompetenser, som också kan vara en exempelroll, inom området Systemutveckling & Systemförvaltning som Kammarkollegiet ska kunna avropa:

  • Systemintegratör
  • Systemutvecklare
  • Webbutvecklare
  • Apputvecklare
  • Applikationspaketerare
  • Databasdesigner och -administratör
  • Konfigurations- och versionshantering
  • Systemförvaltare
  • Systemtekniker och/eller drifttekniker
  • Samt andra konsulttjänster med koppling till området Systemutveckling & Systemförvaltning.

Vi ska inom kompetensområdet Systemutveckling & Systemförvaltning svara med konsulter med kompetensnivå fem, fyra, tre och två samt med specifika kunskaper och erfarenheter inom dels webbutveckling (front- eller back-end) och dels systemutveckling och/eller databasadministration av GIS-system.

Ytterligare information om de olika kompetensnivåerna och kraven ges när kontakt har etablerats!

Gå med Experis? Så här gör du!

Om ni tror eller vet att ni har en eller flera konsulter som möter kompetensnivåer beskrivna ovan, och är intresserade av att gå med Experis, kontakta vårt upphandlingsteam via mail genom Amanda Tannerfalk till amanda.tannerfalk@se.experis.com eller Louise Ramstedt till louise.ramstedt@se.experis.com, och presentera er/-a konsult/-er!

Konsulten kan även registreras på Experis.se via "Ansök här", men måste då själv godkänna upprättningen av profilen och lagringen av sina personuppgifter.

Eventuella frågor om anbudsförfarandet tas med fördel med Bid Manager Selma Becirbegovic. Skicka ett mail till selma.becirbegovic@manpowergroup.se eller ring henne på 08 - 764 26 61.

Sista datum att anmäla intresse för att gå med i Experis anbud är den 23 september 2019. Notera dock att arbetet pågår löpande, och att annonsen kan stängas tidigare.

Viktigt om upphandlingen

Den här upphandlingen kräver att en konsult endast får förekomma en gång i ett anbud, varför samarbetspartners som lovar att gå med oss, även förbehåller er från att förekomma i annat anbud med samma konsult.

Kontaktuppgifter Experis, upphandlingsteam Kammarkollegiet

Louise Ramstedt: louise.ramstedt@se.experis.com, alt. 08 - 508 954 05

Dejan Livancic: dejan.livancic@se.experis.com, alt. 011 - 19 43 50

Amanda Tannerfalk: amanda.tannerfalk@se.experis.com, alt. 0470 - 74 55 99

Sara Löfgren: sara.lofgren@se.experis.com, alt. 013 - 35 55 08

Sara Johansson: sara.johansson@se.experis.com, alt. 031 - 708 67 53

Emil Rudvi: emil.rudvi@se.experis.com, alt. 0455 - 30 27 79

Stefan Nilsson: stefan.nilsson@manpower.se, alt. 060 - 64 68 91