Gymnasierektor/Verksamhetschef till Voxnadalens gymnasium.

Voxnadalens gymnasium i Edsbyn, Ovanåkers kommun söker gymnasierektor/ verksamhetschef som vill leda den fortsatta utvecklingen och förvaltningen tillsammans med oss medarbetare!

Placering: 
Ovanåker
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1

Voxnadalens gymnasium är uppmärksammat för sin goda måluppfyllelse. Vi ligger över sverigesnittet beträffande andelen elever som lämnar oss med gymnasieexamen och betygsmeritvärdet hos våra elever. Skolinspektionens skolenkät visar höga värden för trygghet och studiero, motivation och trivsel gällande både lärare och elever. En stor andel av våra elever studerar vidare på högskola och universitet.

Vi söker dig som vill vara en närvarande pedagogisk ledare med förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare. I ditt uppdrag ingår att utveckla och synliggöra kvalitetsarbetet för all personal och du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i detta arbete .

Om tjänsten

Som rektor/verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för både gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen, elever, personal, budget och arbetsmiljö vid skolan. Du leder, samordnar och planerar arbetet utifrån nationellt satta mål samt lokalt satta mål av kommunfullmäktige.

Du leder gymnasieskolans utvecklings- och förändringsarbete med ett starkt relations- och förtroendeskapande förhållningssätt. Du har lätt för att skapa goda relationer och stärker kontakten skola-närsamhälle och skola-näringsliv. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Till din hjälp har du stöd i form av biträdande rektorer, specialpedagog, EHT, skoladministratörer samt ett flertal förstelärare. Centralt finns stöd från HR-och IT.

I uppdraget ingår att:

 • Arbeta utifrån en helhetssyn där du ser skolutveckling ur ett långsiktigt perspektiv.
 • Använda metoder och strategier för att systematiskt utvärdera, analysera och utveckla förutsättningarna för elever och deras lärande.
 • Värna skolans kompensatoriska uppdrag.
 • Driva utveckling som bygger på vetenskapliga metoder och beprövade erfarenhet.
 • Involvera medarbetarna i arbetet med tydliga mål och uppdrag.
 • Värna en god arbetsmiljö och förstå vikten av professionella och legitimerade behöriga medarbetare.
 • Skapa förutsättningar för fortbildning som motsvarar verksamhetens behov

Kvalifikationer

Vi söker dig med tidigare lärarbakgrund och erfarenhet av personal-, verksamhets- och budgetansvar samt systematiskt kvalitetsarbete. Du är väl förtrogen med gymnasieskolan och vuxenutbildningens mål, organisation, ledning och styrning. Du kan leda ett framgångsrikt pedagogiskt arbete med eleven i fokus. Som person är Du är trygg, stabil, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du har en inre pedagogisk kompass och en människo- och kunskapssyn som gör att du tror att varje individ kan och vill.

Du har:

 • Pedagogisk högskoleexamen
 • Förmåga att förstå din egen kompetens i en komplex verksamhet/organisation med olika professioner.
 • Erfarenhet från resursfördelning, tjänstefördelning och schemaläggning.
 • En mycket god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift.
 • Digital förståelse och kompetens.

Det är meriterande om du har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet från gymnasiala yrkesutbildningar och samverkan med näringslivet.

Ansökan:

Välkommen att söka tjänsten senast 2020-02-24

I denna rekrytering samarbetar Ovanåkers Kommun med Experis. För frågor om tjänsten

Kontakta Rekryteringskonsult Marjo Carlson på 026- 66 32 34 alternativt marjo.carlson@se.experis.com.

Fackliga företrädare:

Monica Hedström, Lärarförbundet, 070-625 93 36

Maria Lind, Lärarnas riksförbund, 070-238 70 39