Verksamhetsutvecklare IT till SJ

IT är idag en helt integrerad del av SJs affärsstrategi och har en avgörande betydelse för SJs målsättning att bli Sveriges mest digitaliserade företag inom 5 år. Redan idag ligger SJ långt fram inom e-handel med en försäljning på 95% via digitala kanaler och har fått flertalet utmärkelser för bl.a. bästa webbsajt och App-design. Digitaliseringsprogrammet framåt är omfattande och sponsras av VD.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
2

Verksamhetsutvecklare IT till SJ

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt och arbeta i ett av Sveriges ledande företag som har miljö, hållbart resande och kundupplevelse som ledstjärna? Har du det som krävs, vill du vara med och aktivt leda och driva arbetet med SJs IT strategi, baserat på vår vision och satta mål? Våra värdeord, Enkelt, Pålitligt, Mänskligt och Härligt bär vi med oss i vårt arbete när vi utvecklar vår verksamhet inom IT. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och utmaningar de närmaste åren. Den digitala transformationen samt arbetet med att SJ ska vara Sveriges ledande reseföretag och en av Europas erkänt bästa och mest efterfrågade operatörer, i och med den avreglering som fortgår på den nordiska och europeiska marknaden.

För att lyckas i våra satsningar förstärker vi nu vår IT-organisation med ett antal Verksamhetsutvecklare som ska driva arbetet med att utveckla välfungerande lösningar och arbetssätt som gör det lätt att göra rätt och som möjliggör en smartare och effektivare väg mot våra mål.

Teamet består av 8 personer med fokus på IT-styrning och Service Management och ansvarar för ett antal IT-förflyttningar som vi driver, omsätter och tar ägandeskap för. Exempel på några centrala områden är SJs sourcing- och molnstrategi, optimering av vår sourcingmix samt att agera stöd till SJs leveransområden inom IT.

Som verksamhetsutvecklare arbetar du på en strategisk, taktisk och operativ nivå. Tillsammans med IT ledningen, kollegor inom verksamhetens Staber och Divisioner, våra IT-leveransteam samt IT-leverantörer utvecklar du verksamheten så att IT-organisationen och dess arbetssätt bidrar till våra visioner och mål. Några exempel på fokusområden framöver där ditt engagemang blir centralt är:

  • Utveckling av ITs strategier och mål, vilka ska bidra till SJ-koncernens strategiska mål.
  • Utveckling och justering av arbetssätt samt hur IT-organisationen samverkar, både inom IT samt med divisioner och staber, tex inom Anbud och Upphandlad trafik där SJ konkurrerar med andra operatörer.
  • Arbete med våra sourcingstrategier, där förflyttning till Cloud är i fokus.
  • Tjänsteutveckling tillsammans med ITs leverantörer samt inom Stab ITs leverans- och arkitekturteam.
  • Omvärldsbevakning i syfte att utveckla våra förmågor så att de bidrar till ständiga förbättringar och presentera dessa idéer för IT-ledningen.

Din bakgrund
För att vara framgångsrik i rollen krävs framför allt att du är driven och har förmåga att leda initiativ från idé till uppnått resultat. Du är kanske i början av din karriär men du bör ha åtminstone ett par års erfarenhet som framgångsrik konsult inom affärs- eller verksamhetsutveckling med tydligt kund- och verksamhetsfokus. Du har god kunskap av framtagning av beslutsunderlag och affärskalkyler och vi värdesätter även din erfarenhet av förändringsledning samt goda förståelse för strategier och mål.

Som person är du framåtriktad med förmåga att hitta lösningar. Du är öppen och trivs med att skapa, utveckla och bibehålla goda relationer både internt och externt. Din positiva attityd och goda kommunikativ förmåga gör dig till en uppskattad person och konstruktiv teamspelare.
Vi förutsätter att du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens inom IT, ekonomi eller kommunikation samt kommunicerar obehindrat på svenska och engelska då vår vardag ofta involverar internationella kontakter.

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar SJ med Experis IT. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter, Anki Snis, 08-508954 53, anki.snis@se.experis.com eller Pia Holmberg, 0703-14 68 66, pia.holmberg@se.experis.com

Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan!

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo.
Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1100 avgångar från 275 stationer. SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier.