Chef till Team Special SBAB

Har du attityden och är värderingsdriven? Vill du jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser och i framtiden Karlstads coolaste kontor? Vill du vara med och göra skillnad? Är du en engagerad, inkluderande och prestigelös ledare? I så fall är detta ett jobb för dig.

Placering: 
Karlstad
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi - Vill du vara med?
SBAB avser att ta ett större samhällsansvar, vara än mer inkluderande och anpassa oss än mer till utvecklingen i samhället i övrigt. Samtidigt önskar vi utnyttja den inneboende potentialen i nya kundgrupper på ett bättre sätt än vad vi gör idag för att på så sätt stärka SBAB:s konkurrenskraft. Våra specialteam arbetar med våra mest komplexa kundärenden för att säkra den övergripande strategin och medverka till vår vision - att erbjuda Sveriges Bästa Bolån. Det är vad vi gör. Det är vad vi är bäst på!

Att vara chef inom Kundservice innebär inte bara ett personalansvar, det är att ta ansvar för att saker händer i verksamheten. Som chef för ett specialteam ansvarar du för att gällande regelverk följs när arbetsuppgifter utförs så att inte kundernas, allmänhetens och myndigheters förtroende för SBAB äventyras, ditt kvalitetsansvar är således stort. I alla lägen arbetar du för att föregå med gott exempel. Du medverkar till att utveckla verksamheten, till att beslutade förändringar genomförs och att uppdrag inom vår affärsplan fullföljs.

Drivs du av att leverera förutsättningar för goda prestationer genom ett värderingsstyrt ledarskap?
SBAB växer och vi får allt mer kunder med mer komplexa ärenden. Nu söker vi två chefer till våra nya specialteam och huvudsakliga arbetsuppgifter är fokus på kundresan inom ramen för Specialteam och Kundservice som helhet och arbetar aktivt med uppföljning och kvalitetsgranskning i det dagliga arbetet. Ditt ledarskap är genomsyrat av delaktighet, engagemang, tillit, ansvar, tydlighet och mångfald. Som ledare är du inkluderande, kommunikativ och trivs i en utåtriktad roll.

Våra nya specialteam är inriktade mot olika typer av ansvar, arbetsuppgifter och kompetens. Team Special 1 har fokus på våra privatkunder som är egna företagare. Teamet hanterar också privatkunder i affärer kopplade till bostadsrättsföreningar, som tex ombildning och nyproduktion. Samarbete sker även med vårt affärsområde Företag & brf. Ansvarig chef bör därför ha en företagsekonomisk bakgrund, antingen via erfarenhet eller akademisk examen. Team Special 2 har mer fokus på att utveckla och utvärdera processer för de nyheter som kommer i våra kreditprocesser i takt med nya kundbehov, såsom blivande pensionärer, övertag och mer komplexa ärenden. Teamet ansvarar för alla våra olika kundgruppers special behov.

Båda teamen arbetar för en kundservice i världsklass i kontakten med våra kunder. Berätta för oss vilket team du helst är ledare för - och varför!
Du ansvarar för att de fastställda målen både inom Kundservice och teamet uppnås och för att teamet trivs och aktivt bidrar till enhetens utveckling. Du genomför arbetsplanering för teamet, utvecklingssamtal, gruppmöten, rekryteringar och övriga ledaradministrativa arbetsuppgifter samt har ansvar för budget och ekonomisk uppföljning för gruppen. I samverkan med vår avdelning Planering & Support arbetar ni med ständiga förbättringar av våra processer och styrning samt att identifiera och driva förbättringar av kundmötet.

Din bakgrund? Det tror vi du vet bäst, överraska oss!
Det vi vet är att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt. Ju mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande i alla aspekter och att därmed aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Som chef för våra specialteam är det viktigt med god kunskap i företagsaffären respektive goda kunskaper i kreditgivning samt att vara en duktig säljcoach. Du ska kunna ha fokus på kvalitet, värderingsdrivet inkluderande ledarskap samt vara motiverad av att driva förändring och utveckling inom teamet och verksamheten.
Du har Swedsec-bolånelicens samt akademisk examen.

Hur söker du tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar SBAB med Experis. Sista ansökningsdagen är 25 januari, ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Notera att vi endast tar emot ansökningar via SBAB:
https://jobb.sbab.se/jobs/169446-chefer-till-team-special?promotion=71206-trackable-share-link-chef-till-vara-special-team

Har du frågor om tjänsten?
För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Christina Stenstrand
tel: 054-221887.

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision - att erbjuda Sveriges bästa bolån - arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Antalet kunder uppgår till cirka 400 000 och vi är cirka 600 medarbetare. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser 2018 bland större företag.