Sveriges Ingenjörer rekryterar chef verksamhetsutveckling/uppföljning

Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha goda villkor, möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar. Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs. Du uppmuntras att dela med dig av tankar och idéer, vi månar om din utveckling och tar vara på ditt engagemang.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Kontor, Administration, Ekonomi, Finans, Försäkring, Management
Antal tjänster: 
1

Sveriges Ingenjörer har genomgått en organisationsöversyn och tillsätter nu flera nya tjänster på ledningsgruppsnivå. En av dem är tjänsten som chef för verksamhetsutveckling/uppföljning och administrativt stöd vilken syftar till att stödja förbundsdirektören i uppdraget att leda kansliets verksamhet samt ansvara för samordning av verksamhetsplanering och uppföljning. Vidare innebär tjänsten samordning av resurssättning och strategiutveckling inom kansliet samt planering och beredning av ledningsgruppens arbete.

Arbetsbeskrivning

Som chef för verksamhetsutveckling/uppföljning och administrativt stöd ingår du i förbundets ledningsgrupp och du arbetar både strategiskt och operativt med att kontinuerligt utveckla och effektivisera kansliets rutiner och processer. Du stödjer våra avdelningschefer i arbetet med att ta fram, analysera och följa upp verksamhetsplanen och bidrar med ett strategiskt och övergripande perspektiv. Stort fokus kommer att ligga på att utveckla och driva våra styrnings- och uppföljningsprocesser. Du verkar för optimal samordning av kansliets verksamhet och resurssättning utifrån uppdrag från fullmäktige och styrelse. Ledningsgruppen ansvarar gemensamt för planering, styrning och ledning av förbundets samlade verksamhet. Rollen innebär ett nära samarbete med förbundsdirektören och chefen för Demokrati och du blir en nyckelperson på vårt kansli. Du rapporterar till förbundsdirektören och en viktig del av tjänsten är att bistå denna i uppdraget att leda kansliet bland annat genom planering och utveckling av ledningsgruppsarbetet.

Vem är du?

Vi söker dig som har relevant akademisk examen samt mycket god erfarenhet av att arbeta analytiskt och strukturerat med förändringsarbete, styrning och uppföljning. Du har mycket goda ledaregenskaper och är van att leda i förändring. Din erfarenhet av att analysera, dokumentera och följa upp nyckeltal är mycket god och du är trygg i att skriva rapporter på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Din förmåga att utrycka dig kärnfullt och precist både muntligt och skriftligt är mycket god. Du vill arbeta både strategiskt och operativt och trivs både med att leda andra och att själv producera. Vi ser gärna att du har erfarenhet från förtroendemannastyrd- eller idéburen organisation men det är inte ett krav.

I den här rekryteringen är din personlighet av största vikt. Vi behöver dig som har förmåga att se kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet och måluppfyllelse. Nyfikenhet, stort intresse för verksamheten och inte minst affärsmässighet är viktigt för att lyckas i rollen. Din förmåga att kommunicera och skapa goda relationer är utmärkt och du trivs med många kontaktytor. Vi söker dig som är drivande, engagerad och som vågar utmana.

Vad vi erbjuder dig

Som medarbetare på Sveriges Ingenjörer stöttar du en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper, ingenjörerna. Då Sveriges Ingenjörer är central avtalspart inom många stora avtalsområden hamnar du på ett förbund som är i centrum av händelserna och utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. På vår arbetsplats är det högt i tak och du uppmuntras att både ta ansvar och initiativ, inte minst vad gäller din egen utveckling. Organisationen präglas av engagemang, nyfikenhet och stoltheten över våra medlemmar och kollegor.

Sveriges Ingenjörer som arbetsgivare erbjuder villkor som följer Teknikavtalet och de lokala avtal som har upprättats på arbetsplatsen. Tjänstepension enligt ITP-planen ingår.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och på heltid med placering i Stockholm.

Fackliga företrädare är Elisabeth Arbin Akademikerföreningen samt Lotta Ljungqvist Unionenklubben, båda nås på 08-613 80 00.

Kontakt ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. För frågor som rör tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Experis Malin Magnusson 076-780 68 64 eller Therese Rocafort Svensson 070-578 72 77.

Vi intervjuar löpande så ansökan gärna så snart du kan, dock senast 18 mars 2018.

Välkommen med din ansökan!