Läkare med erfarenhet av klinisk fysiologi eller klinisk kemi

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården. den medicinska forskningen och läkemedelsutvecklingen i Sverige och Europa. För mer information se www.lakemedelsverket.se.

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1

Patienterna och hälso- och sjukvården ställer allt högre krav på att få tillgång till effektiva, säkra och miljövänliga läkemedel och medicintekniska produkter som tillgodoser deras individuella behov. Hos oss får du arbeta med kliniska och vetenskapliga frågeställningar som rör den senaste utvecklingen inom den medicinska forskningen i ett nationellt och internationellt sammanhang. Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vår organisation präglas av öppenhet, professionalism och proaktivitet.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Enheten för medicinteknik ansvarar för reglering och tillsyn av medicintekniska produkter och deras tillverkare. Ledstjärnan i vår verksamhet är att patienter ska ha tillgång till medicintekniska produkter som är säkra och ändamålsenliga. Idag räknar man med att det finns ca 700 000 medicintekniska produkter på marknaden och dessa produkters betydelse för vården ökar ständigt. Enheten för medicinteknik består av en bred sammansättning av kompetenser, vilket ger en god förmåga att se helheten i de frågor vi hanterar och skapar därigenom en stimulerande miljö för kompetensöverföring. Tillsyn inom medicinteknik är en internationell angelägenhet varför en ökad del av arbetet görs i samarbete med kollegor vid andra europeiska myndigheter. Enheten representerar Sverige som medicinteknisk expert i ett flertal EU-arbetsgrupper. Läkemedelsverket är ansvarig myndighet för anmälda organ för medicintekniska produkter i Sverige enligt de nya europeiska förordningarna för medicintekniska produkter och in-vitro diagnostiska produkter. Det innebär att Enheten för medicinteknik granskar och utser anmälda organ inom medicinteknik och som har sitt säte i Sverige.

Arbetsuppgifter
Som läkare och medicinsk utredare på Läkemedelsverket har du inblick i och kan påverka regelverk för medicintekniska produkter på nationell och internationell nivå. Vi arbetar bland annat med bedömning och säkerhetsuppföljning av kliniska prövningar, tillsyn av medicintekniska produkter, bedömning av inrapporterade olyckor och tillbud med medicintekniska produkter, framtagning av regelverk och vägledningar samt information till profession och allmänhet. Din huvuduppgift blir att med hjälp av din kliniska expertis bedöma kliniska prövningar, bedriva tillsyn av medicintekniska produkter genom att granska kliniska data samt utföra riskvärderingar för olycks- och tillbudsrapporter.

Arbetet är självständigt och bedrivs i nära samarbete med andra läkare och andra discipliner, t.ex. ingenjörer, statistiker, toxikologer och farmaceuter. Arbetssättet innebär att du deltar i stimulerande vetenskapliga diskussioner inom många olika specialistområden vilket bidrar till att utveckla och även bredda din kompetens. Då arbetsuppgifterna i gruppen är varierande förväntas du delta i arbete även utanför ditt expertområde. Utformning av vägledningar inom medicinteknikområdet kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna. Våra arbetsuppgifter sker till stora delar i ett europeiskt samarbete.

Läs gärna mer om den bredd av arbetsuppgifter som våra läkare arbetar med http://www.lakemedelsverket.se/lakare

Utbildning och erfarenhet

 • Du är läkare med erfarenhet av klinisk fysiologi, klinisk kemi eller annan labspecialitet
 • Specialistutbildning inom relevant område är meriterande
 • Vetenskaplig erfarenhet är meriterande
 • Även erfarenhet från kliniska prövningar, arbete på myndighet eller medicinteknisk industri är meriterande
 • Arbetet förutsätter att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt har god datorvana

Personliga egenskaper

 • Genuint intresse för klinisk forskning
 • God analytisk förmåga, se samband i stora mängder av information och kunna göra relevanta prioriteringar inom fastställda tidsramar
 • Strukturerad och resultatorienterad
 • Vetenskaplig nyfikenhet
 • Öppen och flexibel med god samarbetsförmåga
 • Du tycker om att arbeta i team och att bidra med att skapa laganda och ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Det finns möjlighet att kombinera arbetet hos oss med klinisk tjänstgöring eller forskning. Vi tillämpar flextid vilket ger möjligheter att balansera arbetsliv och privatliv.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Den här rekryteringen görs i samarbete med Experis. För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Tiger Mårtensson på 021-15 12 03, elin.tiger.martensson@se.experis.com alternativt rekryteringskonsult Daniel Pettersson, på 018-18 59 75, daniel.pettersson@se.experis.com. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Kristina Nilsson, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Varmt välkommen med din ansökan!