Enhetschef till Bemanningsenheten på vår HR avdelning

Region Gävleborg har ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Vi arbetar för hög kvalitet, professionalism och effektiva tjänster som förenar hjärna och hjärta. Vi är 6 500 årsanställda och omsätter drygt 10 miljarder.

Placering: 
Gävle
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1

Ledning- och verksamhetsstöd innefattar större delen av Region Gävleborgs administrativa resurser och serviceverksamhet. Här finns kvalificerat stöd inom områdena fastighet, lokaler, ekonomi, inköp, HR, utveckling, IT, information, miljö och säkerhet samt övrig serviceverksamhet. Lednings- och verksamhetsstöds uppdrag bestäms till stor del via överenskommelser med regionstab och förvaltningar.

Vårt uppdrag är att leverera tjänster med rätt innehåll, kvalité och omfattning till Region Gävleborgs övriga verksamheter.

Vårt fokus är alltid på kunden och våra värderingar bygger på:

  • Respekt & ödmjukhet
  • Öppenhet & ärlighet
  • Professionalism & ansvar

Våra ambitioner är varken blygsamma eller orealistiska. Vi strävar efter att leverera HR-tjänster av högsta kvalitet och att skapa värde för våra kunder och deras verksamheter.

HR-avdelningen är en dynamisk organisation som alltid utvecklas. Vi pratar inte gärna i termer som organisationsförändring, vi ser förändring och utveckling som ett konstant tillstånd i vår vilja att leverera tjänster ännu mer effektivt och kvalitativt.

Bemanningsenheten på HR-avdelningen består av två team, visstidsbemanningen och inhyrdbemanning. Enheten består av 14 medarbetare samt våra timvikarier.

Visstidsbemanningen ansvarar för rekrytering och bemanning av samtliga vakanser från enstaka timmar upp till tolv månader. På inhyrdbemanning är vi en adminstrativ länk mellan hälso- och sjukvården och bemanningsföretagen, här hanteras inhyrning av läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Målet är att samtliga beställningar tillsätts. Teamen ansvarar också för att resurserna som finns nyttjas effektivt utifrån ett helhetsperspektiv.

Om tjänsten

Som en av fyra Enhetschefer på HR-avdelningen ansvarar du för Bemanningsenhetens två team. Du ansvarar för att säkerställa en effektiv produktion och god kvalitet på tjänsteleveransen utifrån kärnverksamheternas beställningar. Det kräver ett stort engagemang för både tjänsteleveransen och verksamheten.

Du planerar, leder och följer upp arbetet så att mål inom tid, kostnad och kvalitet alltid nås, och tillgodoser att processerna utvecklas med fokus på verksamhetsnytta.

Tjänsten innebär täta kontakter med interna uppdragsgivare och samarbetspartners.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp som en representant för din enhet och du rapporterar till avdelningschefen. Du arbetar för att utveckla din verksamhet ur såväl effektivitets- som produktivitetsperspektiv i gränsöverskridande samverkan både inom avdelningen, förvaltningen och med övriga inom organisationen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är trygg i ledarrollen, gärna med flera års erfarenhet från en chefsbefattning. Du trivs i en operativt ledande funktion med närhet till dina medarbetare och de uppdrag som levereras.

Du är också bekväm med att hantera de strategiska frågorna för att utveckla enheten. Som person är du resultatorienterad, drivs av att nå uppsatta mål samt har förmåga att inspirera och coacha dina medarbetare till sin fulla potential, för att säkerställa en kvalitativ leverans.

Du har förmågan att vara flexibel till ändrade förutsättningar och omständigheter. Tjänsten ställer höga krav på din kommunikativa förmåga och att du har lätt att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer i alla led.

För att lyckas i uppdraget har du erfarenhet av tjänsteproducerande verksamhet, med fokus på kund- och verksamhetsnytta och hög servicegrad.

Du har ett stort intresse och relevant kunskap inom HR-området, gärna inom bemanning och/ eller rekrytering. Vi ser att du har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet. Har du erfarenhet inom Hälso- och sjukvården kan det vara en fördel i denna tjänst då merparten av våra kunder är verksamma inom det området.

Varmt välkommen till oss!

I denna rekrytering samarbetar Region Gävleborg med Experis.

Ansök senast 2018-10-07

För frågor om denna tjänst är du välkommen att kontakta:

Marjo Carlson, Rekryteringskonsult på Experis

Tel: 026-66 32 34, E-post: marjo.carlson@se.experis.com

Fackliga representanter

Anneli Samuelsson, Ledarna, 073-084 36 91,

anneli.samuelsson@regiongavleborg.se

Eva Hultgren, SACO, 026-65 02 85,

eva.hultgren@regiongavleborg.se

Lotta Eriksson, Vision, 070-217 72 53,

eva.charlotte.eriksson@regiongavleborg.se