IT-arkitekt Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 400 kompetenta medarbetare, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
1

På IT-enheten är vi 11 medarbetare, alla med olika ansvarsområden men med ett och samma mål; att utveckla vår verksamhets effektivitet och tekniska nivå. Vi arbetar med ny teknik och ser en konkret användning av den, vi bidrar till att bygga ett hållbart samhälle och en väl fungerande stad. För att lyckas krävs att vi fokuserar på samarbete och en vilja att lyckas tillsammans. Vår verksamhet och det dagliga arbetet genomsyras av Respekt, Pålitlighet, Ödmjukhet och Nyfikenhet.

Trafikkontoret har en stark vision, väl definierade mål och en hög ambition för vad man vill åstadkomma. I detta ingår en offensiv satsning på IT. Rollen som IT-arkitekt utgör en nyckelroll i arbetet med att utveckla och säkerställa moderna och verksamhetsstödjande IT-lösningar för hela Trafikkontorets verksamhet.


Om rollen

Som IT-arkitekt har du det övergripande ansvaret för att säkerställa det holistiska perspektivet för Trafikkontorets IT-relaterade arkitektur. Inom Trafikkontoret pågår ett förnyelsearbete med initiativ från både verksamhet och IT. Du får en central roll i arbetet med IT-arkitekturen och dess utveckling över tid. I rollen ingår bland annat att:

 • beskriva nuläge och målbild för IT-arkitekturen samt relaterade planer (IT-strategi, roadmap etc)
 • klargöra målsättningar vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och flexibilitet och hur dessa kan nås genom etablering av ändamålsenliga strukturer och minskad komplexitet
 • definiera och kommunicera strategiska val relaterade till beslutad arkitektur (t ex databasteknik, molntjänster och tillämpning av IoT)
 • etablera styrmodell för att bedriva ett konsistent arkitekturarbete
 • utveckla och underhålla riktlinjer och principer för IT-arkitektur, informationsarkitektur och datastruktur för Trafikkontoret
 • etablera och underhålla verktyg för utveckling och förvaltning av IT-arkitektur - samt för planering och uppföljning av arkitekturarbete
 • kommunicera, och säkerställa förståelse för, vald arkitektur och relaterade systemlösningar till berörda medarbetare (t ex FL-IT) och IT-leverantörer
 • stödja organisationen i arkitekturfrågor samt hjälpa till vid bemanning av lösningsarkitekt/-er (t ex vid upphandling och vägledning av extern kompetens)
 • granska och godkänna lösningsförslag utifrån riktlinjer och principer för arkitektur.


Vem är du?

För att vara framgångsrik i rollen skall du ha lämplig utbildning från högskola/universitet som t ex civilingenjör eller systemvetare, alternativt med annan teknisk bakgrund/kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har
varit verksam i en liknande roll i ca 5-10 år. Vi ser att du:

 • har erfarenhet av att definiera målarkitektur och roadmap för verkställande av förändringar
 • har kompetens och förståelse för vilken infrastruktur som krävs, vilka teknikval och avvägningar som är lämpliga att göra
 • behärskar och kan tillämpa etablerade mönster, principer, ramverk och metoder för utformning av IT-lösningar
 • har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är driven, lösningsorienterad och med mycket god kommunikationsförmåga. Du är lyhörd och engagerad och skapar ett gott samarbetsklimat. Vidare är du en analytisk och strukturerad person med stor ansvarskänsla för att övergripande mål uppnås.

För den här tjänsten behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning.


Vi erbjuder dig

Stora möjligheter att påverka rollen och verksamheten. En roll där du får arbeta långsiktigt och konstruktivt med trevliga och kompetenta kollegor omkring dig. Vi verkar på en arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet. Vi har goda möjligheter till kompetensutveckling, flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.


Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis IT. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Li Cederblad-Friberg, 08-7362949, li.cederblad-friberg@se.experis.com.

Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående!

Välkommen att bli en viktig del hos oss på Trafikkontoret!