Avdelningschef för avdelningen för landsbygd

.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Avdelningens uppdrag

Avdelningen för landsbygd arbetar bland annat med stöd till landsbygdens och skärgårdens utveckling, jordbruksstöd, livsmedelssäkerhet, smittskydd samt djurskydd. Avdelningen har ca 80 medarbetare.

Rollen som avdelningschef

Landsbygdsavdelningen ska ledas av en avdelningschef som har god kännedom om och erfarenhet av regionens samlade utmaningar och avdelningens sakfrågor. Frågornas bredd gör det viktigt att Du som chef besitter förmågan att strategiskt knyta samma frågor om landsbygdens utveckling och tillväxt, jordbrukets och fiskets miljöfrågor samt djurvälfärd och djurskydd så att dessa kan samverka för hållbar tillväxt i regionen.

Vi söker dig som har intresse för och goda kunskaper om hur Stockholms län och samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Du kan med lätthet orientera dig i samhällsdebatten, med särskilt fokus på de gröna näringarna samt livsmedels- och landsbygdspolitiken.

Du driver ett aktivt arbete inom avdelningen och myndigheten för att skapa bra modeller kring samarbeten, och på samma sätt arbetar Du utåtriktat för att skapa samspel med kommuner och andra samhällsaktörer.

Du har en grundmurad lösnings- och utvecklingsinriktad inställning i och till ditt uppdrag, liksom förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete.

Förmågan och erfarenheten av att leda, styra, kommunicera och prioritera är avgörande för att lyckas väl i rollen liksom förmågan att orientera sig i samhällsdebatten och i regeringens beslut och riktlinjer.

Som avdelningschef för landsbygdsavdelningen har du en viktig roll som samarbetspartner för övriga avdelningar på Länsstyrelsen.

Avdelningschefen kan med fördel ha kompletterande kompetenser jämfört med enhetschefernas kompetensprofil, men goda ledaregenskaper och förmåga att leda en bred verksamhet med komplex styrning är avgörande.

Du ska ha:

 • högskoleexamen inom för avdelningen relevant ämnesområde
 • erfarenhet från offentlig verksamhet, i första hand från staten
 • erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp och har förmåga att verka för helhetssyn i en större organisation
 • erfarenhet av att leda såväl andra chefer som kvalificerade medarbetare och experter
 • erfarenhet av att arbeta med samhällsfrågor och samband
 • erfarenhet av att göra avvägningar mellan olika intressen
 • kurage och förmåga att driva länsstyrelsens frågor på olika arenor
 • goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift
 • kunskap om regleringen inom EU

Det är meriterande med:

 • erfarenhet från näringslivet
 • erfarenhet från arbete med frågor inom landsbygdsavdelningens ansvarsområde
 • mycket goda kunskaper om Stockholms län och om den rådande politiken och dess aktörer på nationell, regional och kommunal nivå
 • erfarenhet av att leda förändring av exempelvis kultur och arbetsprocesser

Du ska vara:

 • lyhörd, prestigelös och skapar utrymme för avdelningens enhetschefer till eget ansvar och utveckling
 • drivande och se till att saker blir slutförda
 • utåtriktad och aktiv i nätverk inom arbetsområdet
 • van att framföra presentationer inför publik
 • tydlig, entusiasmerande och motiverande, såväl i din ledningsgrupp som inför publik
 • van vid, och bra på, att hantera media

Det är meriterande med god kännedom om Länsstyrelsernas verksamhet och komplexa uppdrag

Vi vill att du främst är en bra ledare med vilja och förmåga att utöva ett närvarande ledarskap. Det innebär att du är närvarande i verksamhetens vardag och coachar dina underställda chefer löpande och stämmer av deras arbetssituation och förutsättningar regelbundet. Du är dessutom medlem av myndighetens ledningsgrupp och vårt samlade chefskollegium och en ambassadör för Länsstyrelsen varumärke såväl internt som externt.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden men anställningen är tillsvidare vid myndigheten.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet, är grunden i vår verksamhetsstrategi och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Kontaktpersoner

 • Mia Lindström, SACO, 010-223 15 01
 • Anne-Jeanette Johansson, ST, 010-2231387
 • Johan von Sydow, länsöverdirektör, 010-223 12 01

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Länsstyrelsen Stockholm med Experis Executive. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Anna Arborelius, tel 072-537 50 11 eller Charlotte Ahlquist, tel 073-506 72 05.

Ansök genom att klicka på länken nedan, "Ansök här", ansök INTE via Experis hemsida!

Sista ansökningsdag: 16 juni

Ansök här

Välkommen med din ansökan!