Grundskolechef

Vill du leda, utveckla och stärka grundskoleverksamheten i en av Sveriges mest kunskapstäta och expansiva kommuner? Vi söker dig som har elevens lärande i fokus och kan visa på goda resultat i dina tidigare uppdrag!

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1

Ansvar

Som grundskolechef i Uppsala kommun ansvarar du ytterst för att ungefär 22 000 grundskoleelever och 200 grundsärskoleelever får bästa tänkbara utbildning. Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare - inklusive arbetsmiljöansvar. Den kommunala grundskolan i Uppsala omsätter totalt mer än 2,5 miljarder kronor och på de totalt 60 skolorna arbetar cirka 3 000 medarbetare.

Utbildningsförvaltningen stödjer kommunens utbildningsnämnd som ansvarar för den pedagogiska verksamheten från förskola till och med gymnasieskola. Du rapporterar till utbildningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du tillsammans med övriga avdelningschefer och stabsansvariga leder och utvecklar arbetet utifrån övergripande strategier. Ni har ett gemensamt uppdrag att ta ansvar för hela elevens skolgång i ett 0-19 års perspektiv - genom samordning, utvecklings- och övergångsarbete.

Uppdrag

Du leder, coachar och stöttar dina medarbetare för att kvalitetssäkra verksamheten i avdelningens alla delar och enheter. Skolorna är uppdelade i fyra områden med varsin områdeschef. I avdelningen finns även enheten för utveckling, central elevhälsa och flerspråkighet.

Vi vill att du med stort engagemang och handlingskraft ska:

 • säkerställa lika möjlighet för alla elever att uppnå kunskapsmålen
 • genomföra förbättringar i verksamheten utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete som stärker lärande i hela organisationen
 • ta ett övergripande ansvar för helheten och bedriva ett långsiktigt, hållbart arbete med jämn och hög kvalitet
 • leverera utifrån lagstiftningens krav, politiska mål, förvaltningsgemensamma strategier och inom ekonomiska ramar.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber gällande bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, fastigheter och IT.

Din bakgrund
Vi söker dig som drivs av stort engagemang, genuint intresse och förståelse för pedagogisk verksamhet. Du har eleven i fokus och en stark förmåga att driva utvecklings- och förbättringsarbete för att nå goda resultat utifrån grundskolans mål och uppdrag.

Ditt ledarskap präglas av att du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga resultaten och konsekvenserna av dina beslut. Du är analytisk, har en god organisationsförmåga och förstår ekonomiska samband. För att lyckas i uppdraget behöver du också kunna samarbeta på ett lyhört och smidigt sätt, vara kommunikativ, skapa utrymme för delaktighet och inflytande, men också ta egna och modiga beslut när så krävs.

Kvalifikationer

 • Mycket god erfarenhet av att leda och utveckla pedagogisk verksamhet (krav)
 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer (krav)
 • Erfarenhet som skolledare, exempelvis rektor (krav)
 • Goda kunskaper om hur grundskolan är uppbyggd (krav)
 • Akademisk examen med pedagogisk inriktning (krav)
 • Rektorsutbildning eller annan relevant skolledarutbildning (krav)
 • Erfarenhet av att arbeta som lärare (meriterande)
 • Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation (meriterande)
 • Erfarenhet av att möta och vara talesperson i media (meriterande)
 • Lärarexamen (meriterande)

Du behöver också dela och sympatisera med Uppsala kommuns värdegrund:
Göra skillnad - vi fokuserar på behoven, ser förbättringar och är engagerade.
Arbeta tillsammans - vi samarbetar, är tillgängliga och är flexibla.
Välkomna nyskapande - vi tänker nytt, tar initiativ och ser lösningar.

Upplysningar
I denna rekrytering samarbetar Uppsala kommun med Experis i Uppsala. För en inledande konfidentiell dialog, eller för att visa intresse för uppdraget är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anne Wegar, 070-953 58 80, anne.wegar@se.experis.com.

Fackliga företrädare:
Louise Plobeck, Lärarförbundet, 018-727 24 95
Helena Dübeck, Lärarnas riksförbund, 072-593 38 05
Thorbjörn Kättström, Sveriges skolledarförbund, 018-727 21 09
Helena Ersson, Kommunal, 018-727 16 19
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR, 018-727 24 24
Jennie Eriksson, Vision, 018-727 24 39