Chef till enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi

Vill du ingå i en ledningsgrupp som leder en verksamhet som arbetar med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig!

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management, Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Dnr 2019/055791

Vill du ingå i en ledningsgrupp som leder en verksamhet som arbetar med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig!

Vi söker en enhetschef till enheten för kemiska, mikrobiologiska och toxikologiska arbetsmiljöfrågor. Enheten tillhör avdelningen för regler. Tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare kommer du att ansvara för att bland annat utforma nationella regler, införa EU-direktiven inom ansvarsområdet, och utarbeta vägledande informationsmaterial. Kemiska arbetsmiljöfrågor har stort utrymme på den europeiska arbetsmiljöagendan och arbetet kräver därför stort internationellt engagemang på enheten. Arbetet är både strategiskt och operativt, vilket innebär att du behöver ha förmåga att se både helhet och delar. Samverkan med andra såväl internt som externt är viktigt för avdelningens resultat och det kräver därför god förmåga att samspela med olika intressenter som exempelvis andra myndigheter, branschorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Ditt nya arbete
Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Där bidrar du till att avdelningens hela verksamhet utvecklas i takt med Arbetsmiljöverkets och samhällets utveckling
Du kommer att ansvara för ledning och utveckling av arbetet på din enhet. I tjänsten ingår ekonomi- och personalansvar. Du arbetar mot fastställda mål där du planerar, utvecklar och följer upp verksamheten. Som chef följer du regelbundet upp kompetensbehovet och ansvarar för att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö. Du bidrar till att genomföra och utveckla Arbetsmiljöverkets interna systematiska arbetsmiljöarbete och deltar aktivt i myndighetens samverkansarbete. Du ansvarar för att lagar, avtal förskrifter och interna styrdokument följs och tillämpas på rätt sätt. Du leder förändringsarbete genom ett tillitsbaserat ledarskap.

Kvalifikationskrav
* högskoleutbildning om minst 120 gamla respektive 180 nya hp inom det naturvetenskapliga området eller annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* ledarskapsutbildning
* flerårig ledarerfarenhet med personal-, budget, resultat- och arbetsmiljöansvar
* erfarenhet av att leda i förändring
* mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska

För att lyckas i ditt chefsuppdrag behöver du ha ett brett naturvetenskapligt intresse och vara tydlig i ditt ledarskap. Du har ett inkluderande förhållningssätt och du drivs av att utveckla och leda andra. Du utvecklar verksamheten i samverkan med medarbetarna, ger utrymme för dialog och återkoppling. Du har förmågan att anpassa ditt ledarskap efter situationen och medarbetarnas förutsättningar. Du kan entusiasmera och motivera, är tillgänglig och närvarande. Som ledare behöver du vara kommunikativ samt förmedla budskap och information på ett tydligt sätt.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Det är meriterande om du har:
* dokumenterad erfarenhet av att arbeta strategiskt på ledningsnivå
* flerårig ledarerfarenhet med chefsansvar från offentlig verksamhet
* erfarenhet av tillitsbaserat ledarskap
* arbetslivserfarenhet från näringslivet
* erfarenhet och förmåga att leda specialister från olika discipliner
* kunskap om och erfarenhet av behovsdriven utveckling

Mer om anställningen
Tjänsten är tillsvidareanställning med ett chefsförordnande på 4 år, på heltid och är för närvarande placerad på Lindhagensgatan 133 i Stockholm. Vi har individuell lönesättning. Läs gärna mer om oss på www.av.se

Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som ska vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv. För att kunna ta tillvara varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt. Integrering av jämställdhet och tillgänglighet i alla delar av verksamheten är en självklarhet.

Som chef och ledare på Arbetsmiljöverket tar du ansvar för din verksamhet men har också en helhetssyn och ser till myndighetens bästa. Du agerar efter våra värdeord trovärdig, kommunikativ och offensiv. Tillsammans ska vi lyckas nå våra verksamhetsmål, bidra till en hälsosam arbetsmiljö och verka för en lärande arbetsplats.

Om du har frågor
Om du har frågor om tjänsten, kontakta avdelningschef Ywonne Strempl, telefon 010-730 90 00. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 08-736 11 26. Fackliga kontaktpersoner är: Christer Malmberg, Saco och Maria Dalin, Fackförbundet ST. Arbetsmiljöverket samarbetar i denna rekrytering med Experis. Vi undanber oss säljsamtal från andra rekryteringsföretag och annonssäljare.

Välkommen med din ansökan senast den 25 oktober 2019. Ange diarienummer 2019/055791 i din ansökan.

Ansök genom att klicka på länken nedan.

Om avdelningen

Avdelningen för regler skriver och ansvarar för regler och föreskrifter som, utöver våra lagar om arbetsmiljö, styr hur en bra arbetsmiljö ska vara. Vi är ett femtital handläggare som är sakkunniga inom till exempel det kemiska, organisatoriska och sociala, ergonomiska eller tekniska området. Vi medverkar också som svenska representanter vid utarbetande av EU-direktiv och standarder, stöttar och medverkar vid arbetsmiljöinspektioner, utför marknadskontroll. Avdelningen har en stab som följer upp författningsarbetet och arbetar övergripande med ärenden och remisser.

Om myndigheten
Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Vi är idag ca 650 medarbetare fördelade på totalt 11 orter i Sverige. Vårt huvudkontor finns i Stockholm.

Klicka här för att skicka din ansökan!