Servicechef

SLU söker Servicechef inom avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM).

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1

Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av universitetsadministrationen vid SLU och har till uppgift att ansvara för, samordna och stödja universitetet inom områdena för service, säkerhet och miljö. Avdelningen är representerad på 4 orter och har ca 120 medarbetare fördelat på 20-talet tjänsteområden som omfattar allt från basservice- till myndighetsuppgifter. Verksamhetsstödet och de myndighetsgemensamma uppgifterna - tillsammans med flera andra tjänster - omfattar hela universitetet medan vissa tjänster har en mer lokal inriktning och omfattning.

Bakgrund

Serviceenhetens huvudsakliga uppgifter är att tillhandahålla s.k. basservicetjänster, t.ex. husnära serviceuppgifter, tryck- och digitala tjänster, lokalvård, transporter med mera. Enheten omfattar 20 talet verksamhetsområden och finns f.n. representerade med egen personal (totalt ca 100 st) på fyra orter (Alnarp, Skara Umeå och Uppsala).

De senaste åren har serviceenheten arbetat med att utveckla såväl verksamhet som tjänster i syfte att öka effektivitet och servicegrad. Hela serviceenheten bedöms även ha en mycket god utvecklingspotential för att utöka, förbättra och effektivisera verksamheten på flera områden.

Arbetsuppgifter

Servicechefens huvudsakliga uppgifter är att leda och utveckla serviceverksamheterna utifrån uppställda mål och beslutad omfattning. Arbetets inriktning är att kontinuerligt anpassa tjänster, stöd och service utifrån behov, krav och efterfrågan med utgångspunkt från det övergripande syftet att SLU ska kunna leverera utbildning och forskning i världsklass.

Servicechefen ansvarar för enhetens verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. SLU och SSM arbetar även aktivt med säkerhets- och miljöfrågor (SLU är ett miljöcertifierat universitet) så att anpassa arbetssätt och rutiner till dessa områden är en viktig del i arbetet. Utöver det deltar servicechefen i avdelningens ledningsgrupp samt representerar verksamheten i olika nätverk.

Tjänsten är placerad i Uppsala men resor, företrädesvis till SLU:s huvudorter och andra universitet i Sverige, är en del av tjänsten.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har chefserfarenhet, är prestigelös i ditt förhållningssätt och har lätt att bemöta människor. Att du är ansvarsfull och jobbar för att skapa förtroende är en förutsättning för att lyckas.

Ditt ledarskap karaktäriseras av öppenhet, kommunikation, engagemang och helhetsperspektiv. Med det menar vi att servicechefen ser sin roll som ledare och beslutsfattare men samtidigt som en del i ett stort team som bjuder in och hämtar kunskap och erfarenheter från grupper och enskilda i organisationen.

Att aktivt stimulera, uppmuntra och skapa förutsättningar för verksamheten i stort som för gruppers och individers utveckling är av största vikt liksom att vara synlig i organisationen.

Vidare söker vi dig som har god kommunikativ förmåga, är tydlig och som delar vår övertygelse om att det goda och utvecklingsinriktade samarbetet präglas av förtroende och tillit som grund.

Kompetens-/kvalifikationskrav

Med hänsyn till servicechefens ansvar och arbetsuppgifter ställs följande formella kompetenskrav:

  • Relevant högskoleutbildning (exv. inom personalvetarområdet, ekonomi och/eller organisation) eller motsvarande kvalifikationer förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdiga.
  • Flerårig erfarenhet av chefsbefattning/ar där ekonomi-, personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar har ingått.
  • Flerårig erfarenhet av budget, investeringar och ekonomistyrning i chefsposition.
  • Flerårig erfarenhet av servicetjänster i chefsposition.
  • Relevanta utbildningar inom chefs- och/eller ledarskap.
  • Behärska det svenska språket till fullo, samt mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
  • Kunskap om den offentliga sektorn vad gäller ekonomistyrning och upphandling (LOU) är meriterande.

I denna rekrytering samarbetar SLU med Experis i Uppsala och ansvarig Rekryteringskonsult Anne Wegar svarar gärna på eventuella frågor om tjänsten.

Anne nås på anne.wegar@se.experis.com.