Utvecklingsinriktad avdelningschef

Vi söker en tydlig och erfaren chef som vill leda en mångfacetterad avdelning in i framtiden!

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Vi söker en utvecklinginriktad avdelningschef till Skärholmens stadsdelsförvaltning

Vårt erbjudande

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och formamorgondagens Stockholm. Du kommer till en attraktiv stadsdel under stark utveckling med höga politiska ambitioner och goda verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat. Du kommer ha stor möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten samt utveckla arbetsformer och samarbeten inom och mellan olika avdelningar.

Förvaltningen har ett gott arbetsklimat med ett nära samarbete och stöd till verksamheterna. Förvaltningen genomsyras av våra nya värdeord; Engagemang, Mångfald, Samarbete och Mod.

Arbetsbeskrivning

På avdelningen arbetar ca 250 medarbetare och som ansvarig chef har du åtta enhetschefer samt en stab som rapporterar direkt till dig. Som avdelningschef arbetar du utifrån de politiskt uppsatta målen och säkerställer att de uppfylls. Du ansvarar för verksamhetsplanering, budget och personal. Du säkerställer att verksamheten håller en god kvalitet. Du har ett övergripande ansvar för att personalprocesser och riktlinjer inom din avdelning följs. Du ansvarar för en kontinuerlig utveckling av verksamheten där omvärldsbevakning och förändringsledning är naturliga inslag i ditt uppdrag.

Du har ett nära samarbete med övriga avdelningschefer. Du rapporterar till stadsdelsdirektören och ingår i stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp, där du bidrar med din avdelnings perspektiv samtidigt som du har ett helhetsperspektiv för förvaltningens och stadsdelens bästa. Du ingår i stadens olika nätverk som är kopplade till verksamhetsområdena.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Högskole- eller universitetsutbildning
 • Ledarskapsutbildning
 • Flerårig aktuell chefserfarenhet där du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och experter inom sitt område
 • Erfarenhet av att leda i förändring
 • (Erfarenhet och) intresse av att driva digitalisering och innovation
 • Gärna har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Vi söker en duktig ledare och vid intervjun kommer vi att lägga stor vikt vid följande kompetenser:

 • Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
 • Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
 • Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
 • Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
 • Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
 • Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.
 • Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.

Övrigt

Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 14 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37 000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Om du vill veta mer, kontakta chefsrekryterare Anna Arborelius på tel. 072 537 50 11. Välkommen med din ansökan senast 15 september 2019.

Fackliga kontakter

Charles Smalldridge, Vision 08 508 249 31

Anette Petersson, SACO/SSR 08 508 244 20

Karin Wrannvik, Ledarna 076 12 907 50