Parkförvaltare för rekrytering till Huddinge Kommun

.

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Gatudriftsenheten är en del av Natur- och gatudriftsavdelningen inom Natur- och byggnadsförvaltningen. Enhetens uppdrag är att förvalta och sköta löpande drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar, broar, belysning, parker, torg, lekplatser, badplatser och allmänna platser. Vi är myndighetsutövare för att utfärda tillstånd för schaktarbeten, grävarbeten på kommunal mark samt arbete med att leda om trafik. Uppdraget utförs genom beställning till egna utförarenheten eller externa utförare.

Enheten är inne i ett förändringsarbete och i framtiden kommer enheten bestå av sex förvaltare för kommunens gator, gång- och cykelvägar, broar, belysning, parker, torg, lekplatser, badplatser och allmänna platser samt fyra medarbetare för myndighetsutövning.

För att möta den ökade takten i samhällsbyggandet och behovet av en utökad organisation inom Gatudriftsenheten söker vi nu en Parkförvaltare. Rollen som Parkförvaltare är en ny tjänst vilket innebär stora möjligheter för dig att vara med och utveckla arbetssättet.

Parkförvaltaren ska ansvara för att ta fram skötselplaner för parker, torg, lekplatser, utegym, badplatser och naturmark inom planlagt område samt beställa drift och underhåll av dessa områden.

Arbetsbeskrivning

  • Ansvara för underhållsplanering och ajourhållande av information i förvaltningssystem
  • Initiera inventeringar, inspektioner, utredningar och entreprenader inom ansvarsområdet
  • Planera, bereda och handlägga ärenden inom ansvarsområdet
  • Beställning och uppföljning av uppdrag inom ansvarsområdet
  • Delta på besiktningar (slut-, övertagande- och garantibesiktningar)
  • Fakturahantering samt ekonomisk uppföljning av ärenden och uppdrag
  • Samarbete, kontakter, dialoger och möten med interna och externa utförare, kommunala enheter, myndigheter, kommuninvånare och näringslivet inom ansvarsområdet
  • Remisshantering och omvärldsbevakning

Vem är du?
Vi söker dig som är högskoleutbildad Landskapsarkitekt alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig samt har arbetat minst 3 år med för rollen relevanta arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du med mångårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter söker rollen om utbildning på högskolenivå saknas.

Du har med fördel tidigare erfarenhet som beställare samt offentlig upphandling och det är meriterande om du har erfarenhet inom budget- och projektekonomiuppföljning samt genomföra förhandlingar. Kunskaper inom verksamhetsrelaterade lagar, föreskrifter, förordningar och dess tillämpning samt entreprenadjuridik är också en kompetens som vi värdesätter.

För att lyckas i rollen är det ett krav att tala svenska obehindrat i tal och skrift och inneha B-körkort. Du har vidare en hög IT-mognad och behärskar office-paketet.

Vi söker en person som trivs med problemlösning och arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du trivs med samarbete och samverkar till att goda kontakter skapas med olika aktörer både internt och externt.

Du har ett stort intresse för ditt förvaltningsområde och håller sig uppdaterad i aktuella frågor samt säkerställer att aktuell lagstiftning, föreskrifter och förordningar följs. Din kommunikation är tydlig och förtroendeingivande.

Förmåner

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Experis Engineering. För mer information är du välkommen att ringa ansvarig rekryteringskonsult Lars Buvall på 08-7362848 eller maila