Controller rekryteras till Infratek Sverige AB

Till en spännande och verksamhetsnära controllerroll söker vi dig som vill dela din tid mellan våra kontor i Stockholm och Västerås. Tjänsten innebär ansvar för den ekonomiska uppföljningen för vår affärsenhet Projekt Sverige. Du ingår i affärsenhetens ledningsgrupp och rapporterar till ekonomichefen för Infratek Sverige AB som sitter på kontoret i Stockholm.

Placering: 
Stockholm, Västerås
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Infratek verkar för att det moderna samhället ska fungera så bra som möjligt. Vi bygger, driftar och underhåller kritisk infrastruktur. Det kan handla om strömförsörjning, järnvägssystem, elsäkerhet, laddningsstationer för eldrivna bilar och bussar, eller tunnelsäkerhet. Infratek tillhandahåller många olika tjänster inom projektering, kvalitetskontroll, montagearbete, service och underhåll. Infratek ägs av VINCI Energies, ett av sex affärsområden inom den franska industrikoncernen VINCI som har omkring 190 000 anställda över hela världen. På Infratek finns 1400 anställda fördelade på 40 avdelningar i Norden, och en total omsättning på cirka 3 miljarder NOK. Infratek expanderar och får stadigt nya uppdrag i Sverige, Norge och Finland. Vi jobbar gärna tvärs över landgränser och tvärfunktionellt mellan de olika avdelningarna i varje land. Vi använder Workplace (Facebook at Work) som plattform för internkommunikation. www.infratek.se www.vinci-energies.com

Till en spännande och verksamhetsnära controllerroll söker vi dig som vill dela din tid mellan våra kontor i Stockholm och Västerås. Då affärsenheten finns representerad även på andra orter så som Eksjö innebär tjänsten en del resor, främst i Mellansverige. Tjänsten innebär ansvar för den ekonomiska uppföljningen för vår affärsenhet Projekt Sverige. Du stöttar affärsenhetschef, avdelningschefer och projektledare och arbetar så väl strategisk och proaktiv som mer operativt med rapportering och bokslutsarbete. Du ingår i affärsenhetens ledningsgrupp och rapporterar till ekonomichefen för Infratek Sverige AB som sitter på kontoret i Stockholm.

Arbetsbeskrivning
Du ansvarar för den ekonomiska rapporteringen inkl. budget och prognos för affärsenheten och är där ett mycket viktigt bollplank för dess ledning. Du koordinerar och analyserar resultat och nyckeltal, tillser efterlevnad av företagsgemensamma policys och processer samt fungerar stödjande i avtalsrelaterade frågor. Då vår verksamhet är projektbaserad är en mycket viktigt och spännande del av rollen arbete med projektekonomi och därtill hörande uppföljning. Det huvudsakliga syftet med rollen är att stärka verksamhetens förståelse för ekonomi, skapa ökad ekonomisk kontroll och riktigt bra beslutsunderlag.

Vårt erbjudande
Som controller blir du en nyckelperson i vår organisation och du kommer att arbeta tätt ihop med chefer och projektledare inom din affärsenhet samt självklart även med kollegorna på ekonomiavdelningen. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i spännande och samhällsnära frågor. Infrateks kärnvärden Närvaro, Arbetsglädje och Rörelse, formar vår företagskultur och definierar vilka vi är. De ger oss vägledning för hur vi ska agera och fatta beslut.

Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med att ha ett brett kontaktnät ute i verksamheten och som drivs av att påverka och göra skillnad. Du är pedagogisk och kommunikativ och stimuleras av att ditt arbete leder till en bättre ekonomisk förståelse och ökad kontroll. Då rollen innebär både strategiskt och operativ arbete är det viktigt att du har förmåga att dyka ned i detaljer utan att för den skull tappa helhetsperspektivet. Du trivs med att ifrågasätta och utmana befintliga arbetssätt men är samtidigt en doer som inte tvekar att själv kavla upp ärmarna för att få saker gjorda. Då rollen innebär mycket kontakter på olika nivåer är samarbetsförmåga liksom viljan att skapa goda relationer avgörande för hur du kommer att lyckas.

Du har universitetsutbildning inom ekonomi tillsammans med flera års controllererfarenhet. Systemvana är viktigt liksom goda kunskaper i Excel. För den här rollen är det viktigt att du har tidigare erfarenhet av projektekonomi/uppföljning. Kommer du från investeringstung verksamhet är du särskilt intressant för oss. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Information och ansökan
Låter det intressant? Vill du veta mer? I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Finance och rekryteringskonsult Malin Magnusson, tfn: 076-780 68 64. Vi intervjuar fortlöpande så skicka gärna din ansökan så snart du kan.