Avdelningschef, Miljöavdelningen

Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling - där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management, Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang.

Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Länsstyrelsens organisation

I Stockholms län är Sven-Erik Österberg landshövding. Länsöverdirektör är Johan von Sydow. Länsstyrelsens ledningsgrupp utgörs, förutom av landshövdingen och länsöverdirektören, av myndighetens avdelningschefer. Samtliga avdelningschefer rapporterar till länsöverdirektören.

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen svarar direkt till regeringen och att myndigheten har ett insynsråd istället för styrelse. Länsstyrelsen lyder under Finansdepartementet.

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation. Här arbetar cirka 485 personer inom ett trettiotal olika yrkeskategorier som spänner över ett flertal av samhällslivets områden. Vårt arbete präglas av dynamik, initiativförmåga, hög kvalitet och effektivitet - och alltid med kunden i fokus. För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund.

Länsstyrelsen är i dag organiserad i sex avdelningar, en stab samt miljöprövningsdelegation och viltförvaltningsdelegation.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen ansvarar för handläggningen av ärenden och uppdrag som avser natur, miljöskydd och miljöövervakning. Avdelningen består av sex enheter.
Enheterna för landskap och naturskydd, mark-och vattenskydd, miljöanalys, miljöskydd, natur- och viltfrågor samt enheten för naturskötsel.
Avdelningen har ca 100 medarbetare.

Rollen som avdelningschef

Miljöavdelningen ska ledas av en avdelningschef som har god kännedom om och erfarenhet av regionens samlade utmaningar och avdelningens sakfrågor. Frågornas bredd gör det viktigt att Du som chef besitter förmågan att strategiskt knyta samma frågor där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

En viktig uppgift är att göra sammanvägningar och samlade bedömningar mellan olika intressen och se till att frågorna blir allsidigt belysta.

Vi söker dig som har intresse för och goda kunskaper om hur Stockholms län och samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Du kan med lätthet orientera dig i samhällsdebatten.

Du driver ett aktivt arbete inom avdelningen och myndigheten för att skapa bra modeller kring samarbeten, och på samma sätt arbetar Du utåtriktat för att skapa samspel med kommuner och andra samhällsaktörer.
Du har en grundmurad lösnings- och utvecklingsinriktad inställning i och till ditt uppdrag, liksom förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete.

Förmågan och erfarenheten av att leda, styra, kommunicera och prioritera är avgörande för att lyckas väl i rollen liksom förmågan att orientera sig i samhällsdebatten och i regeringens beslut och riktlinjer.
Som avdelningschef för miljöavdelningen har du en viktig roll som samarbetspartner för övriga avdelningar på Länsstyrelsen.

Avdelningschefen kan med fördel ha kompletterande kompetenser jämfört med enhetschefernas kompetensprofil, men goda ledaregenskaper och förmåga att leda en bred verksamhet med komplex styrning är avgörande.

Kvalifikationer

Du ska ha

 • högskoleexamen inom för avdelningen relevant ämnesområde
 • erfarenhet från offentlig verksamhet, i första hand från staten
 • erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp och har förmåga att verka för helhetssyn i en större organisation
 • erfarenhet av att leda såväl andra chefer som kvalificerade medarbetare och experter
 • erfarenhet av att arbeta med samhällsfrågor och samband
 • erfarenhet av att göra avvägningar mellan olika intressen
 • kurage och förmåga att driva länsstyrelsens frågor på olika arenor
 • kunskap om regleringen inom EU
 • goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift

Det är meriterande med

 • erfarenhet från näringslivet
 • erfarenhet från arbete med frågor inom miljöavdelningens ansvarsområde
 • mycket goda kunskaper om Stockholms län och om den rådande politiken och dess aktörer på nationell, regional och kommunal nivå
 • erfarenhet av att leda förändring av exempelvis kultur och arbetsprocesser

Du ska vara

 • lyhörd, prestigelös och skapa utrymme för avdelningens enhetschefer till eget ansvar och utveckling
 • drivande och se till att saker blir slutförda
 • utåtriktad och aktiv i nätverk inom arbetsområdet
 • van att framföra presentationer inför publik
 • tydlig, entusiasmerande och motiverande, såväl i din ledningsgrupp som inför publik
 • van vid, och bra på, att hantera media

Det är meriterande med god kännedom om Länsstyrelsernas verksamhet och komplexa uppdrag.

Vi vill att du främst är en bra ledare med vilja och förmåga att utöva ett närvarande ledarskap. Det innebär att du är närvarande i verksamhetens vardag och coachar dina underställda chefer löpande och stämmer av deras arbetssituation och förutsättningar regelbundet. Du är dessutom medlem av myndighetens ledningsgrupp och vårt samlade chefskollegium och en ambassadör för Länsstyrelsen varumärke såväl internt som externt.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden men anställningen är tillsvidare vid myndigheten.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis Manpower group. Sista ansökningsdag 24 september.

Ansök via länken nedan, OBS ANSÖK INTE VIA EXPERIS HEMSIDA!

Ansök här!

Välkommen med din ansökan!

Presentation om positionen

Sista ansökningsdag
Snarast