Strömsunds kommun rekryterar HR-chef

Med en befolkning på cirka 12.000 personer, varav drygt 4.000 invånare i centralorten, är Strömsunds kommun Sveriges sjätte största till ytan. Här finns goda möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske och fina förutsättningar att bo och leva nära rena och stora vatten – både i tätorter och på landsbygden. Storslagen natur, starka nätverk och en positiv företagsanda är några kännetecken för vår kommun, med mångfald, bredd och serviceanda som sin prägel. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun.

Placering: 
Jämtlands län, Strömsund
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Kontor, Administration, Management, HR, juridik
Antal tjänster: 
1

Strömsunds kommun har ungefär 1.450 medarbetare som är organiserade i fem förvaltningar: barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, vård- och socialförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, framtids- och utvecklingsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. I organisationen finns även Strömsund turism, Närvård Frostviken och Miljö- och byggavdelningen. Utöver detta har vi tre kommunägda bolag, Jämtlandsvärme AB, Strömsunds hyresbostäder AB och Strömsunds utvecklingsbolag AB.

Strömsunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat. Att utveckla och bevara goda arbetsplatser är ett långsiktigt arbete som förutsätter allas vilja och medverkan. Under 2017 har chefer och medarbetare påbörjat en utvecklingsresa som ska ge både inspiration och ny kunskap. Chefsprogrammet ska bland annat stärka förmågan att tillämpa hälsofrämjande förhållningssätt och arbetssätt i det personliga ledarskapet.

HR-enheten är organiserad inom kommunledningsförvaltningen. Enheten ansvarar för vårt samlade chefs- och verksamhetsstöd i HR-frågor. I HR-enhetens uppdrag ingår att hantera såväl strategiska som operativa personal- och arbetsgivarfrågor. HR-enheten är också stödfunktion inom personal- och löneadministration.

Vi söker nu vår nya HR-chef!

Uppdraget

Som HR-chef har du en central roll i kommunen för såväl strategiskt som operativt arbete inom hela HR-området. Du har ett övergripande ansvar för samtliga personalrelaterade frågor och för att stödja och utveckla befintliga policyer, rutiner och processer inom personalområdet. Arbetet handlar om att vidareutveckla och leda personalarbetet inom områden som chefs- och medarbetarutveckling, rekrytering, lönebildning, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. I arbetsuppgifterna ingår också samordning av arbetsrättsliga frågor, fackliga kontakter och ledning av avtals- och förhandlingsarbete inom sakområdet.

En viktig uppgift för HR-chefen är att omsätta den personalpolitiska visionen i handling, bland annat genom att själv tillämpa ett salutogent förhållnings- och arbetssätt i det personliga ledarskapet och verka för implementeringen av ett hälsofrämjande ledarskap i kommunens alla verksamheter. Det innebär att HR-chefen kommer att arbeta på samtliga orter där vi har verksamhet. Interna och externa informationsfrågor inom HR-området ingår också i HR-chefens ansvarsområde. Det är viktigt att HR-chefen ser digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheten. I rollen ingår även att vara ett stöd till de kommunala bolagen i övergripande och strategiska personalfrågor.

Vem är du?

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom HR eller annan utbildning som vi anser är likvärdig. Du har mångårig erfarenhet av HR-arbete och erfarenhet av att vara chef, gärna i en större organisation med verksamhets-, budget- och personalansvar. Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet ser vi som meriterande. Det är viktigt att du är tydlig och har ett salutogent synsätt.

Du har en prestigelös framtoning och är beredd att jobba strukturerat, målinriktat och utvecklingsorienterat. Du är kreativ och arbetar aktivt för att förbättra våra processer och arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten är på 100%, individuell lönesättning.

Ansökan och kontakt

Du söker tjänsten via www.experis.se, gärna så snart som möjligt, då vi kan komma intervjua redan före ansökningstiden slut. Ladda upp ditt CV inklusive meritförteckning och personligt brev. Sista ansökningsdag är 18 februari.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070-377 20 63 eller via mejl annakarin.bergqvist@se.experis.com