Förvaltningschef, Kultur och utbildning, till Ystads Kommun

Vi söker en senior ledare med helhetssyn som visat goda resultat i att förflytta organisationer, både kulturellt och strukturellt. Du ska gilla ordning och reda men ha ditt fokus på hur du och dina medarbetare kan skapa mesta nytta för de vi är till för. Digitala verktyg och digital transformation ser du som självklara inslag i varje utvecklingsinsats.

Placering: 
Ystad
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö.

www.ystad.se

Rollen:

Vi söker en senior ledare med helhetssyn som visat goda resultat i att förflytta organisationer, både kulturellt och strukturellt. Du ska gilla ordning och reda men ha ditt fokus på hur du och dina medarbetare kan skapa mesta nytta för de vi är till för. Digitala verktyg och digital transformation ser du som självklara inslag i varje utvecklingsinsats. Du har en helhetssyn och söker en roll där du får möjlighet att påverka utvecklingen inte bara i din egen förvaltning utan även i kommunen som helhet.

Som förvaltningschef är du direkt underställd kommundirektören och ingår i den kommunövergripande ledningsgruppen där du förväntas ta en aktiv del i kommunledningen och det kommunövergripande arbetet.

Ditt uppdrag i rollen som förvaltningschef blir att leda, styra och utveckla förvaltningen genom ett brett samarbete både internt och externt. Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för utbildning samt kultur- och fritidsfrågor och som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för att leda och skapa leveranser utifrån de politiska besluten på både nämnds och kommunövergripande nivå. Respektive avdelning leds av en avdelningschef och tillsammans med förvaltningschefen bildar dessa förvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningen svarar mot tre nämnder, Barn- och utbildningsnämnd, Gymnasienämnd och Kulturnämnd, och en väsentlig del i rollen är arbetet mot dessa. Du förväntas också ta en aktiv roll i det kommunövergripande utvecklingsarbetet och där bidra till Ystads förmåga att säkra framtidens välfärd med en ekonomi i balans.

Vem är du?

Du har din utgångspunkt i det utvecklande ledarskapet där du agerar som ett föredöme för gruppen genom att inspirera och motivera medarbetarna till delaktighet och kreativitet, ställer krav, ger stöd och feedback.

Du är en trygg och stabil ledare med förmåga att arbeta långsiktigt och övergripande. Du är visionär och har förmåga att utveckla din verksamhet inom givna ekonomiska ramar.

Vi ser också att du har förmåga att engagera chefer och medarbetare, är tydlig med riktningen samt uthållig och resultatinriktad.

Du har en god social förmåga och kan med lätthet interagera och kommunicera med olika människor, såväl inom som utanför organisationen.

Vi söker dig med en relevant akademisk examen och som kan påvisa goda resultat i ditt arbete på högre chefsnivå inom offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet. Du leder genom andra och har visat på hög förmåga att inspirera och leda dina chefer i förändring.

Du har mycket goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska.

Låter det intressant?

I denna rekrytering samarbetar Ystads Kommun med Experis.

För mer information är du välkommen att kontakta Magnus Hallberg, chefsrekryteringskonsult, på tel: 040 - 660 63 14 alternativt epost: magnus.hallberg@se.experis.com.

Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att ses!