Samhällsstrateg till kommunstyrelseförvaltningen Haninge kommun

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Om enheten

Enheten för strategisk planering, kommunstyrelseförvaltningen, ansvarar för att på strategisk nivå prioritera, leda, möjliggöra samt följa upp kommunövergripande strategiska utvecklingsfrågor. Arbetet utgår från kommunens vision om fysisk, ekologisk och socialt hållbar samhällsutveckling med fokus på den regionala stadskärnans tillväxt. I detta arbete ingår utveckling och förvaltning av styrande dokument och beslutsunderlag som stödjer den politiska ledningsgruppen samt nämnder, förvaltningar och bolag. Enheten ansvarar för frågor om klimat och miljö, trafik, bostadsförsörjning, befolkningsprognoser, utvecklingsstrategier, frågor om mänskliga rättigheter som barns rättigheter och minoritetsfrågor, folkhälsa, delaktighet- och inflytande samt kostfrågor.

Arbetsbeskrivning:

Som samhällsstrateg i Haninge kommun får du en viktig roll i att prioritera, leda, möjliggöra och följa upp kommunens övergripande strategiska arbete inom ett brett fält med tonvikt på sociala aspekter och bostadsförsörjning. Ditt ansvarsområde består av både operativa och strategiska arbetsuppgifter, och driver dina frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Du har ett dagligt samarbete både internt och externt, vilket innebär bland annat att leda arbetsgrupper, samarbeta med andra förvaltningar, kontakt med chefer samt bistå politiken samt kontakter/samarbete med både offentliga och privata aktörer främst lokalt och regionalt. Du kommer också att delta på konferenser, seminarier och workshops som bland annat talare och moderator. I framtagandet av styrdokument och utredningar intar du en roll som projektledare och vid implementering och uppföljning som processledare. Tjänsten ställer höga krav på självständighet, initiativtagande och en god kommunikativ förmåga och medarbetaren har ett eget ledaransvar för frågorna inom sitt ansvarsområde. Förmågan att avgränsa och prioritera sitt arbete är därför en förutsättning för att driva framgångsrikt utvecklingsarbete.

Ditt ansvarsområde:

 • Svarar för att utreda, ta fram underlag och styrdokument för strategisk utveckling med tonvikt på sociala aspekter
 • Leda projekt och processer för strategisk utveckling
 • Svara för kommunens arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen i samarbete med berörda förvaltningar och bevaka kommunens intressen i regional bostadsförsörjning
 • Bistå i den politiska hanteringen av strategiska frågor inom ett brett fält av områden
 • Breda kontakter och samråd både internt kommunen och externt med berörda aktörer
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter vid enheten/kommunstyrelseförvaltningen

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Akademisk examen
 • Gedigen erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet av utredningsarbete
 • Erfarenhet från politiskt styrd organisation och är väl insatt i det offentliga uppdraget
 • God skriftlig och muntlig framställning.

Det är meriterande med:

 • Erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete inom bostadsförsörjning.

Personliga egenskaper:

Vi söker dig som är en duktig process- och/eller projektledare som initierar och driver på och som har förmågan att leda andras arbete utan att ha linjeansvar. Du är mycket analytisk, samt god förmåga att arbeta på en strategisk nivå.

Du har lätt för att lära nytt och anpassa dig efter vad situationen kräver. Din förmåga till att se sammanhang/helhet och lösa komplexa problem och göra välavvägda prioriteringar är god. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och du har lätt att skapa relationer och nätverk med andra. Vidare är du resultatorienterad, effektiv och självständig.

Vad erbjuder vi?

Vi på Kommunstyrelseförvaltningen, Strategisk planering, tar hjälp av varandras olika kompetenser. Tillsammans ansvarar vi för kommunens översiktliga planering inklusive strategisk trafikplanering, bostadsförsörjning, kommunens strategiska miljöarbete samt övergripande arbete utifrån Agenda 2030 och social hållbarhet. Hos oss ska varje medarbetare ha möjlighet till en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibla arbetstider och subventionerad friskvård. Här finns stora möjligheter att påverka, det är korta beslutsvägar och öppet arbetsklimat.

Kontakt och ansökan

Du söker tjänsten via Haninge kommuns hemsida HÄR

I denna rekrytering samarbetar Haninge kommun med Experis. Vid frågor om tjänst eller process är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Thomasson, katarina.thomasson@se.experis.com alt. 08-736 11 26. Fackliga företrädare nås genom växeln i Haninge kommun, 08-606 70 00. Välkommen med din ansökan!