Driftchef VA till Tjörns kommun

SÖKORD: driftchef, VA, VA-drift, VA-anläggningar, rörnät, vatten, avlopp, reningsverk, Säkerhet på väg, BAS P/U, entreprenadjuridik, Windows 7/10, MS Project,

Placering: 
Västra Götalands län, Göteborg, Stenungsund, Uddevalla, Trollhättan, Kungälv, Tjörn, Orust, Lysekil
Bransch: 
Bygg, Anläggning, Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

”Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet” 

Tjörn är ö-kommunen med hög kvalitet i verksamheterna och havet i blickpunkten. Tjörn placerar sig högt i rankningar när skolor, äldrevård samt säkerhet och trygghet mäts. Kommunens ekonomi är stabil och har varit det i många år. Det gör att Tjörns kommun hela tiden kan utvecklas. God service och tillgänglighet är angelägna frågor liksom infrastruktur. På Tjörn tror vi att konst och kultur ger muskler åt själen och rustar våra barn och ungdomar för ett gott liv. 

Sektor samhällsbyggnads verksamhet är inriktad på en långsiktigt hållbar utveckling med attraktiva boendeområden, goda förutsättningar för näringslivet samt ett bevarande av Tjörns unika natur och kulturvärden. sektorn består av fyra avdelningar: miljö-, plan och bygg, avfall och VA.

VA-avdelningen är nybildad och uppdelad i två enheter; VA-planering och VA-drift.

Driftenhetens uppdrag är att sköta den dagliga driften och underhållet av VA-anläggningar och ledningsnät. Det ingår också arbetsuppgifter i de projekt som VA bedriver totalt.

Arbetsbeskrivning

Som chef på VA-driftenheten kommer du att leda och fördela det dagliga arbetet för våra drifttekniker inom rörnätsgruppen och på produktionssidan. I rollen arbetar du verksamhetsnära och träffar din personal dagligen. Till din hjälp finns en driftingenjör som ansvarar för processoptimering, instrumentering och utveckling.

I ditt ansvarsområde ingår både operativa och strategiska frågor inom driftenheten med fullt verksamhets-, budget- och personalansvar.

VA-verksamheten är en nybildad avdelning inom sektor Samhällsbyggnad. Stor vikt läggs vid att hitta gemensam värdegrund och föra driftenheten närmare VA-planeringsenheten, för att ta tillvara den mycket stora kompetensbas som finns på VA idag. Den samlade kunskapen skall vårdas, optimeras och användas tillsammans med övrig personal inom VA-avdelningen.

Du rapporterar till avdelningschef (VA-chef) och ingår i VA-staben samt i avdelningens ledningsgrupp.

Förutom rena chefsuppgifter har Du följande ansvarsområden:

  • Medverka till strategisk planering i VA-stab
  • Planera för och tillhandahålla personal för deltagande i investeringsprojekt
  • Utforma driftstrategier, driftinstruktioner och egenkontrollprogram
  • Kompetensutveckla Din personalgrupp
  • Ta fram underlag och statistik för rapporter såsom rapportering till myndigheter, driftuppföljning, miljörapportering, VASS-rapporter
  • Delta i skyddsronder och brandskyddsronder
  • Planera beredskapsschema för driftteknikerna
  • Säkerställa att våra medborgare och kunder får en högkvalitativ tillgång till rent vatten och säkra driften för avloppsverken.

Du är verksamhetens representant vid besiktningar på nybyggda VA-anläggningar och den som formellt tar över nya anläggningar efter genomförda slutbesiktningar i samråd med projektledare.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom VA- eller anläggning alternativt förvärvat motsvarande kunskaper från arbetslivserfarenhet i branschen. Du har erfarenhet från drift och underhåll av VA-anläggningar samt tillhörande ledningsnät. Det är meriterande om du har tillämpad kunskap i vattentjänstlagen, miljörätt och arbetsrätt. Det är mycket positivt om du också har Säkerhet på väg 1+2, BAS P/U och/eller entreprenadjuridiska kunskaper.

Du har flera års erfarenhet av arbete i chefsposition med fullt verksamhetsansvar. Som ledare är du engagerad, arbetar strukturerat och drivs av att arbeta verksamhetsnära. Du har ett problemlösande förhållningssätt, är van att utveckla verksamheter samt har en förmåga att vara både teoretisk och praktisk. Vidare har någon form av ledarskapsutbildning, med fördel tex UL eller UGL.

Vi förutsätter att du har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska. Goda IT-kunskaper är ett måste. Vi arbetar i hög utsträckning med övriga avdelningar inom sektorn och kommunen, varför du arbetar självständigt, kommunikativt och har ett flexibelt arbetssätt.

Beredskap kan komma att ingå i framtiden.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Körkort: lägst B-behörighet
Datorvana: MS Office, Windows 7/10, MS Project eller liknande projektledningsverktyg.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis AB. Ansök genom att registrera ditt CV på www.experis.se och ansök via länken. Sista ansökningsdag är den 4 november, men urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan snarast. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Tiitso tel 031-631531.