Ekonomidirektör Region Värmland

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Placering: 
Värmlands län, Karlstad
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Management
Antal tjänster: 
1

På regionledningskontoret arbetar vi med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp Region Värmlands ekonomi och verksamheter samt driva utveckling och tillväxt i Värmland i samarbete med näringslivet och andra aktörer. Bland våra 200 medarbetare finns många olika kompetenser och verksamhetsområden, till exempel ekonomi- och verksamhetsstyrning, juridik, upphandling HR, kommunikation och IT-verksamhet.

Ekonomidirektören och ekonomi-och planeringsavdelningen ansvarar för att leda, styra utveckla, följa upp och kontrollera Region Värmlands ekonomi och verksamheter. Vidare är det en del av uppdraget att vara informationsbärare till regionledningen och den politiska ledningen. Det ingår även att ha en normerande roll i organisationen, i vilket såväl regionövergripande som de processer som är närliggande till det verksamhetsnära arbetet inom ekonomi-och planeringsområdet inkluderas. Vidare ansvarar avdelningen för regionövergripande planering, uppföljning och analys.

Arbetsuppgifter
Som ekonomidirektör är du en viktig nyckelspelare i organisationen gällande strategiska frågor inom ekonomi, planering och uppföljning. I uppdraget ingår även ekonomisk redovisning, regionens styrsystem, portföljhantering m.m. Ekonomidirektören och avdelningens medarbetare är viktiga i arbetet med att utveckla arbetssätt som gör att vi använder skattemedlen på bästa sätt.

Du har en viktig strategisk roll i regionledningen och ett nära samarbete med de politiska beslutsfattarna. En viktig del av uppdraget är att bygga goda relationer internt i organisationen och externt med bland annat nationella och regionala aktörer.

Du har det övergripande ansvaret för regionledningskontorets avdelning för planering och ekonomi med cirka 50 medarbetare. Avdelningen är fördelad på tre enheter, fakturaserviceenheten, redovisningsenheten och planerings- och uppföljningsenheten. Du ingår i regionens ledningsgrupp och rapporterar till Regiondirektör.

Region Värmland som organisation bildades 1 januari 2019. Det innebär att arbete har ett stort inslag av att utveckla såväl organisation som arbetssätt och medarbetare i den nya organisationen.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen med inriktning ekonomi, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Meriterande är om du har flera års erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning och uppföljning på strategisk nivå i en politisk styrd organisation. Vi förutsätter att du har ett stort samhällsengagemang och god förståelse för samhällsekonomiska samband. Du har intresse för den bredd av verksamheter som finns inom Region Värmland och en förmåga att sätta dig in i verksamheter av olika karaktär som styrs av olika logiker.

Du är lyhörd och arbetar aktivt med att vinna förtroende hos kollegor och externa parter samtidigt som du med integritet står upp för ditt uppdrag och din profession. Du har en viktig roll i dialogen mellan tjänstepersoner och politiker. Du har en pedagogisk förmåga och kan förenkla och förklara komplexa frågor. Som person är du trygg och har förmåga att skapa tillit. Du leder och styr genom tydliga förväntningar samt har en god kommunikativ förmåga där du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar Region Värmland med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Glennert, Experis, på 054-221881 alternativt Christina Stenstrand, Experis på 054-221887.

Du lämnar din intresseanmälan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV. Sista dag för intresseanmälan är den 15 september.

Välkommen med din intresseanmälan!