Arkivarie rekryteras till Huge Bostäder

Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun. Det är en spännande tid på Huge just nu. Förnyelse och förändring präglar allt vi gör. Under hösten har tidigare Huge Fastigheter AB delats upp i två nya bolag, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Gå gärna in och läs mer på huge.se. Huge Bostäder AB äger, utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler. Bolaget har ca 150 anställda med flera kontor i Huddinge kommun. Vi söker en arkivarie/dokumentcontroller till vår enhet Verksamhetsstöd och utveckling under Affärsstöd.

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1

Arbetsuppgifter

Som arkivarie/dokumentcontroller blir din uppgift att utveckla och revidera företagets dokumenthanteringsplan som utgår från processorienterad klassificeringsstruktur, genomföra gallringsutredningar, ge stöd till verksamheten vid utlämningsärenden och sekretessbedömningar, föra och uppdatera arkivbeskrivning samt arkivförteckning, upprätta och se över arkivinstruktion samt samordna och utveckla arkiven. Du ansvarar även för postöppning och diarieföring av centralt inkommande fysisk och digital post samt medverkar till att kvalitetssäkra registrerade uppgifter som våra användare lägger in i vårt ärende- och dokumenthanteringssystem och ger stöd med klassificering, återsökning, gallring och statistik.

I ditt arbete ingår utbildning och rådgivning och att bistå verksamhet och allmänheten/våra kunder. I ditt ansvar ligger också att ta fram och utveckla styrdokument och rutiner/processer inom områdena.

På Huge Bostäder har vi ett ärende- och dokumenthanteringssystem där personalen själva registrerar ärenden och dokument. Du kommer med stöd av vår systemförvaltare stötta vår personal med användning och utveckling av systemet. Vi har en option på införande av ett e-arkiv.

Du ingår i en grupp på 7 personer med ansvar för IT, ärende- och dokumenthantering, tekniskt och administrativt arkiv, verksamhetsutveckling och inköp.

Vem är du?

Vi söker dig som har:

 • Högskoleutbildning (arkiv och informationsvetenskap) eller motsvarande
 • 3 års yrkeserfarenhet inom området
 • Erfarenhet av digital ärende – och dokumenthantering
 • Erfarenhet av registratur inom offentlig förvaltning/bolag
 • Goda IT-kunskaper
 • Goda kunskaper om arbete i registratur
 • Du ska vara uppdaterad inom de lagar som rör offentlighet och sekretess
 • Juridisk kompetens är meriterande
 • Kunskaper inom informationssäkerhet är meriterande

Personliga egenskaper

 • Strukturerad
 • Självständig
 • Pedagogisk förmåga
 • Kunna utrycka dig väl i tal och skrift
 • Samarbeta väl i grupp


Anställningen är en 100% tillsvidareanställning och vi sitter i lokaler mitt i Huddinge Centrum, alldeles intill pendeltåget, cirka 15 minuter från Stockholm C.