SISP söker VD med intresse för svensk innovation och tillväxt

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är Sveriges branschförening för inkubatorer och Science Parks. Arbetet hos våra medlemmar (43 inkubatorer och 33 Science Parks) har ett fokus på att stimulera nationell och internationell tillväxt i kunskapsintensiva företag. Tillsammans stödjer de mer än 5000 företag med över 70 000 anställda och utgör lokala och regionala hotspots för entreprenörer, akademi och industri. SISP verkar för att utveckla ett av världens mest effektiva innovationssystem. Vi skapar förutsättning för samarbeten mellan medlemsorganisationerna, driver nationella utvecklingsprojekt och bygger nätverk mellan våra medlemmar och Sveriges ledande universitet, företag, offentliga organisationer, kunder och exitmarknader. Vi arbetar också aktivt med att föra fram vårt perspektiv på innovationsarbete till viktiga beslutsfattare. Swedish Incubators & Science Parks drivs som ideell förening med 4 anställda och 2 konsulter som samtliga självständigt driver olika verksamheter/projekt. Tjänsten har ingen bestämd ort men kräver viss närvaro på kansliet i Stockholm. Läs mer om vår verksamhet på www.sisp.se

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Arbetsuppgifter

Vill du bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv nationellt och internationellt?

Har du erfarenhet av det arbete som utförs i svenska inkubatorer och Science Parks?

Är nätverkande, nyhetsspridning och opinionsbildning självklara verktyg för dig?
 

Du kommer att ha en spännande och viktig roll i det svenska innovationssystemet med stora delar av landet som din arbetsplats. Som VD har du det övergripande ansvaret för SISP’s verksamhet. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till styrelsen. I den rollen förväntas du aktivt bidra med kunskap och engagemang i frågor som berör hela organisationens utveckling.

Du förväntas också leda, styra och prioritera användningen av föreningens resurser på ett effektivt sätt så att mål, vision och mission uppnås. Detta arbete sker i nära samarbete med medlemmar, näringsliv och myndigheter och du ansvarar för den löpande kontakten med dessa.

För oss är det viktigt att leda och medverka i branschutvecklingen. Du blir vår främsta representant och talesperson, nationellt och internationellt. Du förväntas arbeta aktivt med nyhetsspridning, debattinlägg och påverkansarbete på olika nivåer. Genom lobbying och opinionsbildning skapar vi kännedom om branschen och medlemmarna samt aktualiserar innovationsstödssystemets vikt i samhällsutvecklingen.


Din bakgrund

Du har en akademisk utbildning och erfarenhet av ledande befattningar i svenska inkubators- och Science Parkmiljöer. Du har en god kännedom om offentliga finansieringssystem. Du ska kunna tala och skriva obehindrat på svenska och engelska.

Din roll kräver ett gott samarbete med styrelsen, medlemmar, innovatörer, forskare, entreprenörer och företag. Du är lyhörd, engagerande och har ett tydligt sätt att leda och kommunicera. Som person är du trygg i dig själv, har ett prestigelöst förhållningssätt, har förmåga att entusiasmera och engagera din omgivning och kan prioritera och driva rätt frågor.

Frågor och ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Executive, kontakta gärna rekryteringskonsult Carina Berg 0455 302773 för frågor alt. Anders Cronholm anders@b-b-i.se 0708-217272 som är SISP:s kontaktperson i rekryteringen.