Kommunchef med utveckling i sikte rekryteras till Söderköpings kommun

Söderköpings kommun är belägen i Östergötland, 17 km söder om Norrköping och 45 km öster om Linköping. Staden genomkorsas av Göta Kanal och den lummiga Storån som båda mynnar ut i Slätbaken i S:t Anna skärgård. I Söderköping finns ett liv rikt på upplevelser och möjligheter där värden som närhet, trygghet och omtanke präglar sättet att vara. I Söderköpings kommun arbetar ca 1000 personer och staden har en växande befolkning.

Placering: 
Östergötlands län, Söderköping
Bransch: 
Management, Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

Vill du vara med och skapa framtidens Söderköping?

Här finns möjligheter och utmaningar i en attraktiv kommun, strategiskt belägen vid E22 och med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Genom delaktighet och närhet till beslut, finns det stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Verksamheten utgår från medborgarnas behov med fokus på hållbar utveckling. Vår värdegrund; helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet, berättar om hur vi som organisation vill vara och uppfattas. Välkommen att skapa framtiden med oss!

Då nuvarande Kommunchef kommer att gå i pension under 2018 så rekryteras nu dennes efterträdare.

Arbetsbeskrivning

Söderköpings kommun vill fortsätta att utvecklas som kommun, organisation och arbetsgivare genom att vara en hållbar och attraktiv plats att leva, bo och verka i. Detta är ett ständigt pågående arbete som du som kommunchef är högst delaktig i. 
Särskilda fokusområden är näringslivsfrågor, kommunikation och samhällsplanering i syfte att främja tillväxt. Även kvalitetsfrågor står högt på agendan för att uppnå ständiga förbättringar i verksamheten. 
Kommunchefen är ansvarig för kommunövergripande processer i förvaltningen såsom den övergripande omvärldsbevakningen, den strategiska verksamhetsplaneringen och ekonomiska planeringen i kommunen. I uppdraget ingår även att ansvara för att förvaltningen har en effektiv och ändamålsenlig organisation samt löpande analysera och följa upp verksamhet, ekonomi, personal i förhållande till budget och verksamhetsplaner. Du medverkar i förekommande fall i interkommunala, regionala och nationella samarbeten.

Som kommunchef är du kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd den politiska ledningen där du ansvarar för att politiska beslut i Söderköpings kommun verkställs. Som kommunchef är du chef för förvaltningscheferna samt ledande tjänsteman med ansvar för att samordna kommunens samlade förvaltningsorganisationer.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som kommunchef hos oss har du en väldokumenterad ledarerfarenhet, däribland att leda andra chefer. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper om offentlig sektor och politisk styrd verksamhet samt ett genuint samhällsengagemang. 

Genom ditt kommunikativa sätt skapar du förtroende och goda relationer såväl internt som externt. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap, samtidigt som du är ödmjuk, rättvis och lyhörd för andras åsikter. 

Som kommunchef förväntas du ha en öppen ledarstil med god samarbetsförmåga samt förmåga att inspirera och motivera andra. Som person är du målmedveten och engagerande med en stark drivkraft ett genomföra beslutade aktiviteter.

Vi förutsätter att du har: 
•högskoleutbildning eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig
•flerårig erfarenhet av att leda offentlig verksamhet på hög nivå, där du haft budget-, verksamhets- och personalansvar
•erfarenhet av att driva, leda, följa upp och utvärdera verksamheter
•erfarenhet av att arbeta effektivt och strukturerat
•strategiskt tänk och förmåga att skapa visioner

Det är meriterande om du även har erfarenhet från ledande positioner inom näringslivet och har juridisk kunskap, gärna inom avtalsjuridik.

Kontaktpersoner

I denna rekrytering samarbetar Söderköpings kommun med Experis. Du lämnar din intresseanmälan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill med bifogat CV.

Vid frågor är du välkommen att kontakta chefsrekryteringskonsulterna Marie Gutke, marie.gutke@se.experis.com 070-377 54 27 eller Mattias Wahlberg, mattias.wahlberg@se.experis.com 070-665 70 12.