Sjöfartsverket rekryterar Avtals- och arbetsrättsspecialist

Nästan all utrikeshandel transporteras till sjöss och hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. Sjöfartsverket ansvarar för att detta fungerar, dygnet runt, året om. Vi arbetar för ett effektivt och hållbart transportsystem med sjöfarten som bas. Tillsammans med näringslivet bidrar vi till att stärka sjöfartens konkurrenskraft och samarbetar med andra myndigheter för en effektiv infrastruktur i landet. Vi finns längs hela den svenska kusten och har cirka 1 200 anställda, varav ca 300 finns på kontoret i Norrköping. Sjöfartsverket erbjuder dig: Ett värdefullt och unikt uppdrag där du har stort samhällsansvar, goda möjligheter att förena arbetsliv med privatliv, en drivande och utvecklingsinriktad organisation som ändå erbjuder stabilitet och trygghet.

Placering: 
Norrköping
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1

Att arbeta som Avtals- och arbetsrättsspecialist på HR
HR-avdelningen är en styrande och stödjande avdelning vars uppdrag är att bidra till att Sjöfartsverket är en attraktiv arbetsplats med ett starkt arbetsgivarvarumärke och en effektiv verksamhet. Detta genom att utveckla och stödja ledningen, chefer och medarbetare med strategier, riktlinjer, rutiner, utbildning och rådgivning. Avdelningen utgörs i dagsläget av ca 20 personer bestående av HR-chef, TF Förhandlingschef, HR-specialister, HR-partners och utbildningshandläggare. I avdelningen ingår även Sjöfartsverkets kursgård med personal. Vi är nu inne i ett skede där vi behöver stärka upp avdelningen och vidareutveckla våra arbetsmetoder och vårt HR-erbjudande till kärnverksamheten - ett arbete där du kommer att kunna bidra och påverka.

Arbetsuppgifter
Som avtals- och arbetsrättsspecialist rapporterar du till förhandlingschefen och kommer du att fungera som sakkunnig och expert där du stöttar HRpartners och Sjöfartsverkets chefer i arbetsrättsliga frågor. Inom området avtal och arbetsrätt kommer du att bevaka förändringar samt utvecklar och implementerar interna policys, riktlinjer och processer. Sjöfartsverket står inför ett stort arbete att se över våra kollektivavtal där du kommer ha en viktig del i att stötta förhandlingschefen med utveckling och förhandling samt implementering av nya kollektivavtal. I arbetsuppgifterna ingår även att utbilda medarbetare och chefer i arbetsrättsliga frågor, bereda ärenden till personalansvarsnämnden (PAN) och bistå med olika utredningsarbeten. Då Sjöfartsverkets verksamhet är spridd geografiskt kommer det att ingå en del resor i tjänsten.

Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller universitetsutbildning inom HR området, arbetsrätt, juridik eller annan utbildning vi anser likvärdig. Du har flerårig gedigen erfarenhet som rådgivare inom avtal och arbetsrätt gärna i en specialistroll. Vidare ser vi att du har förhandlingsvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Har du erfarenhet att arbeta inom offentlig sektor samt att genomföra utbildningsinsatser är det meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser att du är relationsskapande, flexibel och är öppen för förändringar. Du har en förmåga att agera självständigt och strategiskt där du arbetar tills du har uppnått önskat resultat.

Tjänsten är säkerhetsklassad och det krävs att du är svensk medborgare.

Oservera: Du söker tjänsten via länken här:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=217&ProjectId=189144&MediaId=3588