Samhällsplanerare/planarkitekt

I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer till närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden. www.vingaker.se

Placering: 
Vingåker, Örebro, Eskilstuna
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Om arbetsplatsen

Vingåker har det mindre samhällets alla fördelar och det är nära mellan kommunen, invånarna, företagarna och föreningslivet. Även inom organisationen är det nära mellan tjänstemän och den politiska ledningen, vilket gör det enkelt att se helheten och fatta beslut utifrån den. På 1-1,5 timme når man 7 av de 20 största städerna i Sverige, vilket underlättar samverkan. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, med bra anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. En viktig grund i vårt arbete är våra värdeord våga, ansvar, respekt och stolt. Varmt välkommen till oss!

Beskrivning

Område samhällsbyggnad har en central roll för kommunens hållbara tillväxt och utveckling. Samhällsbyggnad leds av en områdeschef och är indelad i fyra olika enheter; Plan och bygg, Miljö, Tekniska samt Mat- och måltider. Plan- och byggenheten ansvarar bland annat för planeringsfrågor, trafikfrågor, bygglov och bostadsanpassningsbidrag.

Som samhällsplanerare på Plan- och byggenheten arbetar du med ett brett uppdrag som spänner från översiktsplanering till detaljplanering. Detta innebär att du tillsammans med dina kollegor och i nära samarbete med konsulter arbetar med framtagandet av olika planer som ligger i linje med kommunens övergripande mål om en hållbar utveckling. En viktig del är att vara med och påverka det regionala strategiska arbetet på en övergripande nivå. Du har även en viktig roll i arbetet med strategiska förstudier för markanvändning och lokaliseringsutredningar samt att du utreder planeringsförutsättningar och tar ta fram planprogram m.m. En viktig del i arbetet är framtagande av kommunens nya översiktsplan.

I uppdraget ingår att beställa och leda konsulter i rollen som projektledare där du ansvarar för projektbudget och organisation samt projektets tidplan och att avstämningar sker kontinuerligt och vid behov i styrgrupp och med de politiska nämnderna.

I dina arbetsuppgifter ingår att ha gott samarbete med medborgare, politiker och företagare. Du har även en roll i samverkan med kommunens övriga sektorer och andra externa aktörer för samordning av deras olika intressen.

Som samhällsplanerare är du föredragande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig utbildning med inriktning på samhällsplanering, fysisk planering eller motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig.

Vi vill att du har god kunskap om och erfarenhet av samhällsplanering vilket inkluderar översikts- och detaljplaneprocesser. Du har även ett öga för gestaltning i en landsbygd där många intressen så som kultur, miljö och landsbygdsutveckling ska samsas. Detta innebär att du är bra på att kommunicera i tal, skrift och bild och att du kan skapa förståelse och förtroende hos olika målgrupper

Du har goda kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Du har erfarenhet av hållbarhetsarbete samt arbete med regionala strategier.

Du är en person som tar ett stort ansvar och du driver ditt arbete framåt för att nå resultat i samarbete med andra. Du utgår från helheten för att kunna se saker i ett större sammanhang, samt har en god analytisk förmåga vilket innebär att du kan lösa komplexa frågor och problem.

Du är en person som i ditt arbete ser möjligheter och som bidrar med idéer och nya angreppssätt samtidigt som du är lyhörd och smidig.

Det är meriterande om du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation och att du har erfarenhet av att driva och presentera, projekt m.m. Meriterande är också om du har erfarenhet och /eller intresse av digitala lösningar för planer.

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Vingåkers kommun med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marie Gutke på 070-377 54 27 alternativt marie.gutke@se.experis.com.

Välkommen med din ansökan!