Områdesplanerare med teamledaransvar

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Bygg, Anläggning, Management
Antal tjänster: 
1

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Samhällsbyggnadsavdelningen har sex sektioner: plansektionen, strategiska sektionen, mark- och exploateringssektionen, gatuprojektsektionen, trafik- och landskapssektionen samt näringslivssektionen. På plansektionen arbetar för närvarande 28 personer med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet genom att ta fram program och detaljplaner. Plansektionen har organiserat sig i team och söker nu områdesplanerare som vill axla teamledaransvaret.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler. Läs mer på http://www.huddinge.se/samhallsbyggare

Uppdraget Områdesplanerare med teamledaransvar
Du leder och samordnar ett av plansektionens tre team bestående av planarkitekter och miljöplanerare i arbetet med att ta fram program och detaljplaner inom aktuellt geografiskt område. Som teamledare stöttar du handläggarna i sitt arbete och säkerställer att vi följer styrdokument och levererar handlingar av hög kvalitet. Du kommer också att handlägga egna planärenden. Din roll som områdesplanerare innebär att du deltar i samhällsbyggnadsavdelningens planering på områdesnivå och jobbar tätt tillsammans med områdesstrateg och exploateringssamordnare. Tillsammans med planchefen ansvarar du för samordning i sak- och kvalitetsfrågor inom sektionens basuppdrag, resursplanering och ärendefördelning samt för att initiera och driva utvecklingsarbete. 

I Huddinge drivs många arbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. Det ställer krav på dig att ha en hög grad av samarbetsförmåga och självständighet i ditt arbete samt insikt om din professionella roll i en politiskt styrd organisation. I ditt ansvar ingår även att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling som sker inom plan- och byggområdet samt att applicera detta på teamets och sektionens arbete.

Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter som ger många kontaktytor på en arbetsplats i ständig utveckling och med ett bra samarbetsklimat.

Profil
Vi söker dig som har en högskoleexamen med inriktning mot fysisk planering, arkitektur, samhällsplanering eller liknande. Du har under minst 5 år arbetat med samhällsplanering och då främst med detaljplanering. Du är därför väl insatt i samhällsbyggnadsprocessen och planprocessens olika skeden och har god kunskap om gällande lagstiftning och dess tillämpning. För att kunna axla rollen som teamledare ser vi framför oss att du har arbetat i en ledande eller samordnande roll i minst 3 år, som projektledare har du hanterat komplexa projekt. Det är önskvärt att du gått en ledarskapsutbildning och har du erfarenhet av budget- eller personalansvar så är det meriterande. Har du erfarenhet av att jobba med olika delar av samhällsplaneringsprocessen som till exempel hållbarhetsfrågor, tidiga skeden och infrastrukturplanering är även detta positivt.

Du är duktig på att analysera och har förmåga att lyfta blicken och se helheten samt olika perspektiv. I ditt arbete är du lösningsorienterad och kan strukturera och utveckla ditt och teamets arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta och leda andra genom att arbeta mot gemensamma mål. Vi ser också framför oss att du har bra gestaltningsförmåga och en tydlig bild av hur man utformar god gestaltad livsmiljö. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har lätt att förmedla dina idéer genom bildspråk, du är helt enkelt en tydlig kommunikatör som har lätt för att anpassa ditt sätt att kommunicera. Som person är du drivande, engagerad och utvecklingsorienterad men du har också förmågan att få med dig andra genom att lyssna och skapa goda relationer.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Experis Engineering. Du är välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg om du har frågor kring tjänsten. Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2018.

Övrigt
Annonsen avser 3 tjänster på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.