Länsstyrelsen söker enhetschef till naturvårdsenheten

Länsstyrelsen Jämtlands län representerar regeringen på regional nivå. Vårt uppdrag handlar om att de nationella politiska målen ska få genomslag i länet och vi hanterar frågor inom många olika ämnesområden. Det gör oss till en spännande och mångfasetterad arbetsplats. Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet.

Placering: 
Jämtlands län, Östersund
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring, Teknik, Naturvetenskap, Management, Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

Vi söker nu en enhetschef till vår naturvårdsenhet som arbetar med övervakning, skydd och förvaltning av naturområden, hotade arter samt vilt- och rovdjursstammar. Enheten tillgängliggör också naturen för allmänheten genom information och främjande av friluftsliv.

Inom enheten arbetar idag cirka 65 personer, varav en biträdande enhetschef samt tre funktionschefer (för fältfunktionen, viltfunktionen och funktionen för naturskydd och förvaltning). Enhetschefen har ett femtontal direkt underställda medarbetare.

Arbetsuppgifter

Såväl operativa ledningsfrågor som långsiktiga strategiska frågor kommer att stå högt upp på agendan. Du rapporterar direkt till länsrådet och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp och bidrar till Länsstyrelsens gemensamma utveckling.

Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda, planera, samordna och följa upp enhetens verksamhet samt har budgetansvar för samtliga medel som enheten disponerar.

Du företräder arbetsgivaren och har det övergripande personal- och arbetsmiljöansvaret för enheten.

Du ska utifrån ett helhetsperspektiv arbeta för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och enligt gällande rätt samt utvecklas utifrån Länsstyrelsens värdegrund, vision, mål och strategier. I rollen ingår också att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och hålla länsledning och övriga berörda informerade om förändringar som är av betydelse för verksamheten.

Vem är du?

Vi söker dig som har akademisk bakgrund med en inriktning som är relevant för uppdraget eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en dokumenterad ledarerfarenhet vilket innebär att du har eller har haft personal-, resultat- och verksamhetsansvar.

Du är en närvarande och entusiasmerande ledare, en god kommunikatör och strateg med ett tydligt helhetstänkande. Du är trygg, skapar förtroende, är tydlig och uppskattar att arbeta mot uppsatta mål. Då tjänsten innebär resor, både lokalt och nationellt, krävs körkort för personbil.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Jämtlands län – ett sätt att leva

Jämtlands län är ett område som kännetecknas av storslagen natur och småskalig livsstil. Här saknas stress- och trafikproblem, vilket är ett skäl till att människor från storstadsregionerna väljer att flytta hit. Du kan skaffa dig mer frihet och större enkelhet i livet. Allt är nära. Näringslivet går bra, det finns ett stort antal statliga myndigheter och här hittar du också landets största alpina destinationer som hälsar gäster välkomna från hela världen.

Närheten till naturen och de möjligheter den ger är ett av länets stora trumfkort. Från den korta skidturen till höstens bärplockning och våfflorna på vårvintern. Förutsättningarna i Jämtlands län skapar fina möjligheter för stora varumärken, framgångsrika elitidrottare och för ett gott liv.

 

Ansökan och kontakt
Du söker tjänsten via experis.se jobb-id-nr 46187, gärna så snart som möjligt eftersom vi kan komma att intervjua före ansökningstiden slut. Sista ansökningsdag är 23 april. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 -377 20 63 eller på mail: annakarin.bergqvist@se.experis.com