Akademiska Hus söker Teknisk Förvaltare till Stockholm

Vill du jobba med bostadsutveckling i ett av landets mest spännande fastighetsbolag? Vill du bidra med din kompetens och dina idéer för att skapa innovativa hem för en hållbar livskvalité - och samtidigt själv utvecklas? Sedan några år tillbaka inkluderar vårt uppdrag från staten byggande och ägande av studentbostäder. Hösten 2016 började de första studentbostäderna i Akademiska Hus egen regi att byggas och nu är ca 400 inflyttade på KTH Campus. I februari sker nästa inflyttning av 270 studenter i nybyggt hus i Luleå och därefter planerar för ytterligare ca 4000 studentlägenheter runt om i Sverige under de närmaste åren.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Ditt uppdrag

Vi är ett av landets största fastighetsbolag. Med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer som en del av staden. Vår långa erfarenhet och fokus på trender gör att vi kan bygga både långsiktigt och innovativt.

Din roll blir att verka för att det befintliga beståndet av student- och forskarbostäder i Lund/Alnarp, Stockholm och Uppsala förvaltas effektivt och förbättras avseende underhåll, drift och energioptimering. I dagsläget omfattar det ca 700 boende.

Tillsammans med bostadsförvaltare arbetar du med löpande driftsfrågor, underhållsplanering och underhållsprojekt samt energiförbättringar. Eftersom vårt fokus i stor utsträckning är att genomföra nybyggnationer - främst i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå så består tjänsten även av att ta fram ett tekniskt förvaltningsupplägg i tidigt projektskede som sedan ska tas emot av förvaltningen för studentbostäder, där du ingår, när projektet är klart.

Du ansvarar för avtal avseende externa driftentreprenörer med fastighetsingenjörer och fastighetstekniker, vilket innebär att säkerställa leveransen av teknisk drift och underhåll, god kundvård med blockhyresgäster och boende samt ett bra samarbetsklimat med partners. En viktig del är att medverka i att starta upp vårt nya fastighetssystem samt att skapa en samstämmighet med system som används av den externa driftentreprenören. Du arbetar även med samordning och kontroll av att myndighetskrav uppfylls.

Vi erbjuder

Vi bygger för att själva äga och förvalta. Vi vill ligga i framkant och driva utvecklingen inom fastighetsbranschen. Vi är därför aktiva i branschforum och arbetar kontinuerligt med innovations- och utvecklingsprojekt i samverkan med forskare, expertis och näringsliv.

Att lära och tänka nytt är en del av vårt DNA. Därför har alla våra kollegor tydliga uppdrag och genom mentorskap, coachning, samverkan och erfarenhetsutbyte utvecklas vi ständigt. För chefer och projektledare finns särskilda ledarskapsprogram. Med bra ledare som ger oss förutsättningar, förtroende och mandat att leverera, utvecklas vi både som människor och bolag.

Hållbarhet är vår ledstjärna i allt vi gör. Och hållbara blir vi tillsammans. Vi vet att våra medarbetare är avgörande för vår framgång och erbjuder därför många olika typer av initiativ inom friskvård och hälsa. Vi är nyfikna på varandras olika perspektiv och vet att våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss bättre. Vi arbetar gärna i uppgiftsorienterade team. Tillsammans lyfter vi varandra och stärker Sverige som kunskapsnation.

I vår film får du en inblick i hur det är att arbeta på Akademiska Hus.

Ditt bidrag

Har du läst så här långt, inser du nog rollens utmaningar och tjusning. För att bli framgångsrik i ditt uppdrag så tror vi att du har flerårig erfarenhet av teknisk förvaltning. Du har tidigare arbetat med fastighetssystem för drift och förvaltning samt har god insikt i driftstrategier för tekniska system samt hur dessa samverkar. Det är meriterande om du även har erfarenhet av tekniska installationer. Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning.

Genom din erfarenhet och utbildning tror vi att du har förmågan att se helheten och arbeta i riktning mot uppsatta mål och vågar utmana. Du har lätt att prioritera i ditt dagliga arbete och förstår vikten av att bygga goda relationer samt skapa nya kontaktytor. Vi ser att du är stödjande och har god samarbetsförmåga, du trivs med att ta egna initiativ samt styra din dag.

Är du intresserad?

Vänligen ladda upp din CV och ditt personliga brev redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2020-02-09.

För mer information kontakta rekryteringskonsult Håkan Kempel, 0730-211833, hakan.kempel@se.experis.com

Varmt välkommen med din ansökan!