Internal Communication Manager rekryteras till PostNord

Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31 000 anställda och en omsättning på 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Kontor, Administration, Försäljning, marknad, reklam, Management
Antal tjänster: 
1

Bli en del av vårt team

Koncernfunktionen Corporate Affairs ansvarar för PostNord-koncernens kommunikation och hållbarhetsarbete. Ansvaret för kommunikation omfattar den strategiska inriktningen för intern och extern kommunikation, varumärke och marknadskommunikation. Enheten har också operativt ansvar för delar av den samlade kommunikationen. Bland annat ansvarar enheten för att leda och utveckla PostNords strategier för intern kommunikation och operativt driva ett antal koncerngemensamma aktiviteter och projekt.

Din huvuduppgift blir att i nära samarbete med andra enheter och ländernas lokala kommunikationsteam utveckla och samordna PostNords interna kommunikation. Det innebär bland annat att du tar fram, implementerar och följer upp strategier och aktiviteter som bidrar till högre effektivitet i den interna kommunikationen, skapar engagemang hos medarbetarna och ger dem bättre förutsättningar att representera PostNord i förhållande till våra kunder. Du är koncernens expert och rådgivare avseende intern kommunikation vad gäller såväl strategier och konceptualisering som aktivering och uppföljning. Du kommer att ha ett nära samarbete med enheten för Content som också ligger inom Corporate Affairs.

Du har vad som krävs

Vi söker dig som har ett naturligt intresse av kommunikation och förstår dess betydelse för att skapa förtroende, delaktighet och engagemang i företaget.

Vi ser att du har relevant utbildning inom området och mångårig erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter i ett stort företag eller organisation med en komplex intressentbild. Vidare ser vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Har du kunskaper i några övriga nordiska språk ser vi det som starkt meriterande.

Vi levererar

Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Som en driven och erfaren digital säljare kommer du till ett ambitiöst team där du har stor möjlighet till personlig utveckling.

Ansök

Vill du veta mer om jobbet så kontakta rekryteringskonsult Sophie.karlsson@se.experis.com eller Ellen.Engstrom@se.experis.com

Fackliga kontakter

SEKO Post: Eva Blom, tel. 0104364606

ST inom Posten: Theresia Dissel, tel 0104364710

SACO-Posten: Ulf Sjödin, tel. 010436577