Enhetschef till enheten för social utveckling

Länsstyrelsens avdelning för hållbar tillväxt söker enhetschef till enheten för social utveckling Vi har skapat en ny organisation på vår avdelning med fokus på ett närvarande ledarskap och har nu behov av fler enhetschefer. Vi söker en trygg och engagerad chef till enheten för social utveckling.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Vi utlovar ett stimulerande uppdrag i landets mest expansiva region där du kommer att vara en viktig medspelare i vårt uppdrag att bidra till regional utveckling med fokus på social hållbarhet. Enheten ansvarar för utveckling och samordning av länets arbete med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel, föräldraskapsstöd, ANDT och tillsyn enligt alkohol-och tobakslagarna. Uppdrag inom enheten kan komma att utökas eller förändras beroende på regeringens olika initiativ och satsningar samt egeninitierade projekt.

Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du kommer att få ta ett helhetsansvar för avdelningens verksamhet i samspel med Länsstyrelsens övriga verksamhet. Du leder, samordnar och utvecklar enhetens verksamhet i samspel med dina medarbetare. Att se, förstå och kunna agera utifrån samband är en nyckelkompetens i tjänsten som enhetschef. Förmåga att entusiasmera och motivera medarbetarna och stötta kollegorna i ledningsgruppen genom ett genuint ledarskapsintresse är avgörande för framgång i rollen. Självklart har du god samarbetsförmåga och är utvecklingsinriktad.

Du har ett stort intresse för och kunskap inom enhetens verksamhetsfrågor. Framför allt är du en bra ledare med vilja och förmåga att leda kunniga och självständiga medarbetare. Du är närvarande i verksamhetens vardag och coachar dina medarbetare löpande och stämmer av deras arbetssituation och förutsättningar regelbundet. Du har vilja och förmåga att arbeta strategiskt och utåtriktat för att stärka framgång i uppdragen. Du kommer att ha många externa samverkanspartners på chefsnivå både regionalt och nationellt. Du är dessutom medlem av myndighetens chefskollegium och bärare av Länsstyrelsen varumärke såväl internt som externt.

Du ska ha

 • högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som relevant för verksamhetsområdet
 • flerårig erfarenhet av chefsroll eller annan verksamhetsledande roll
 • god kunskap och erfarenhet av att arbeta med övergripande planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi
 • god kunskap om statlig styrning och finansiering
 • stort intresse för och kunskap om enhetens sakfrågor
 • god samarbetsförmåga och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer
 • vilja och förmåga att bidra till bra arbetsmiljö
 • god förståelse för helheter och samband
 • god pedagogisk förmåga och förmåga att engagera
 • vilja och förmåga att arbeta strategiskt och utåtriktat
 • stort intresse för att leda verksamhet och arbeta med människor

Det är meriterande om du har

 • lång och bred erfarenhet från olika sektorer i arbetslivet inklusive statlig förvaltning
 • god kunskap om och erfarenhet av att leda tvärsektoriella samverkansprocesser
 • erfarenhet av kommunikationsarbete på strategisk nivå
 • erfarenhet av förbättringsarbete samt goda kunskaper om verksamhetsutveckling

Vi lägger avgörande vikt vid personliga egenskaper.

Enheten består av 15 medarbetare. Avdelningen för hållbar tillväxt består av ca 65 medarbetare fördelat på fyra enheter samt stab. Avdelningen arbetar med regeringsuppdrag inom regional tillväxt och social hållbarhet. Vi arbetar i moderna lokaler centralt i Stockholm. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: 1/1 2020 eller efter överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2019-10-08
Referensnummer: 112-44173-2019
Länsstyrelsen Stockholm tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Länsstyrelsen välkomnar mångfald oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län - där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Kontaktpersoner

Anna Conzen, Avdelningschef, 010- 2231377

Anna Arborelius, Rekryteringskonsult Experis, 072-537 50 11

Katarina Thomasson, Rekryteringskonsult Experis, 070-231 28 05

Moa Karlsson, ST, 010-223 12 15

Patrik Cederlöf, SACO, 010-223 12 75

DU SKICKAR IN DIN ANSÖKAN VIA LÄNSSTYRELSENS HEMSIDA:

Skicka ansökan!