Myndigheten för arbetsmiljökunskap rekryterar HR-chef

Nu utökar vi vår arbetsgrupp och rekryterar en HR-chef - är du den vi söker!?

Placering: 
Gävle
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, är en nystartad myndighet som inledde sin verksamhet i Gävle den 1 juni 2018. Mynak ska fungera som ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö med uppgift att på en nationell nivå sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö så att den är lätt att ta till sig och blir ett stöd för det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska också utvärdera genomförande och effekter av arbetsmarknadspolitiken samt följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i Europeiska unionen och internationellt, samt arbeta med frågor kopplade till företagshälsovård.

Ansvarsområden

Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för att utveckla myndighetens personalpolitik, lönebildning och kompetensförsörjning. Vidare ansvarar du för rekryteringar samt tolkar och tillämpar lagar och avtal. Du företräder arbetsgivaren i förhandlingar med de fackliga organisationerna och företräder myndigheten externt i för positionen relevanta sammanhang. Som HR-chef har du också budgetansvar för det övergripande personalområdet samt personalansvar när detta blir aktuellt.

Organisatoriskt tillhör HR-chefen enheten för verksamhetsstöd och rapporterar till enhetschefen. I övergripande personalfrågor är HR-chefen adjungerad i ledningsgruppen. Då myndigheten är nystartad kommer du initialt att ha huvudansvaret för att bygga upp myndighetens HR-funktion, vilket bland annat innebär att ta fram policydokument och rutiner inom HR-området.

I dina arbetsuppgifter ingår också att verka, både praktiskt och genom att ta fram nödvändiga policyer och andra styrdokument, för en god, trygg och hälsosam arbetsmiljö på myndigheten och att alla anställda stimuleras till kompetensutveckling och karriärplanering inom ramen för myndighetens kontinuerliga förbättringsarbete. Som HR-chef är du samordnare för jämställdhets-, inkluderings- och likabehandlingsfrågor inom myndigheten och ansvarar för att dessa frågor präglar såväl myndighetens interna förhållanden som de utredningar och analyser som genereras inom myndigheten.

Eftersom myndighetens arbetsformer även innefattar verksamhet i olika typer av projektgrupper kommer antalet anställda med korttidsengagemang vara periodvist stort. Du ansvarar för kontrakt och andra administrativa frågor rörande dessa personella resurser.

Kvalifikationer

Vi söker dig om har en akademisk examen inom personal- eller beteendevetenskap på minst kandidatnivå. Erfarenhet från motsvarande ansvarsområde inom statsförvaltning är ett krav.

Du har goda kunskaper gällande regelverk som är relevanta inom det statliga personaladministrativa området och har erfarenhet från värdegrundsarbete samt av att knyta ihop personaladministrativa frågor med verksamhetsstyrning. Arbetet kräver god analytisk förmåga samt förmåga och vana att arbeta kvalitets- och resultatinriktat. Erfarenhet av arbetsledning är meriterande, liksom vana att beställa tjänster inom ansvarsområdet.

Som person är du driftig och får saker gjorda. Du identifierar mål, genomför aktiviteter och arbetar fokuserat för att uppnå önskat resultat.

Du har god samarbetsförmåga och är bra på att bygga och utveckla relationer. Du har också en utvecklad kommunikativ förmåga och utrycker dig välformulerat och tydligt i tal och skrift och är mån om att mottagaren uppfattar budskapet korrekt. Du har förmåga att anpassa kommunikationen till situationen och mottagaren och lyssnar aktivt på andra och ställer frågor för att få förtydliganden.

Du tar självständigt ansvar för egna arbetsuppgifter liksom att du tar ansvar för det gemensamma resultatet och gör det som är nödvändigt för att organisationen ska uppnå sina mål. Du är lösningsorienterad och har förmåga att erkänna misstag och arbetar för att rätta till dem. Du är noga med att hålla uppsatta tidsramar.

Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Myndigheten tillämpar 6 månaders provanställning

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

Löneform: Individuell lönesättning

Ansökan och kontaktperson

Du söker tjänsten genom att registrera ditt CV och personliga brev på experis.se. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 - 377 20 63 alt mail: annakarin.bergqvist@se.experis.com. Sök gärna så snart som möjligt då vi kan komma att inleda intervjufasen före ansökningstidens slut. Sista ansökningsdag: 20 jan 2019

Intervjuer på myndigheten kommer att hållas den 12 feb och ev ytterligare någon dag v 7. Dessa förgås av intervjuer med rekryteringskonsulten.

Övrigt

Myndigheten för arbetsmiljökunskap strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi har gjort vårt val beträffande rekryteringssätt och kanaler så väl annons- och medieval och vill därför inte bli kontaktade av företag som säljer/förmedlar dessa tjänster.