Avdelningschef kart och GIS till Järfälla kommun

Järfälla har norra Stockholms mest spännande läge och växer snabbt. Inom femton år har kommunen vuxit från dagens 75 000 invånare till minst 120 000. Då finns tunnelbana, pendeltåg och en komplett ny stad med restauranger, butiker, kultur och service i Barkarby. Vi som jobbar här erbjuder välfärd med kvalitet och när befolkningen växer är det fler som behöver vår service och våra tjänster. De kommande åren utvecklar vi verksamheterna och tänker nytt samtidigt som vi arbetar med expansionen. Internt arbetar vi efter visionen "Järfälla för alla framåt" och strävar hela tiden efter att ge bästa möjliga service till dem som bor och verkar i Järfälla. Vi erbjuder en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, till exempel våra akademier för medarbetare och ledare som vi är mycket stolta över. Att ha balans i livet, kunna kombinera karriär med familjeliv, är grundläggande för att skapa bra resultat. En förutsättning för att lyckas med det är att vi som arbetsgivare också speglar det samhälle vi verkar i. Läs mer på www.jarfalla.se/jobbaijärfälla

Placering: 
Stockholms län, Järfälla
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

På gång

Ny infrastruktur knyter Järfälla närmare hela Storstockholm. Delar av kommunen utvecklas nu till en regional stadskärna där den nya stadsdelen Barkarbystaden växer fram med bostäder, arbetsplatser och service. Utbyggnaden av tunnelbanan innebär att Järfälla kommer att bli en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter. Målet är att skapa plats för 30 000 nya invånare och 10 000 nya arbetsplatser. – Det som i alla tider varit en förort ska nu bli en stad.

Bygg- och miljöförvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningen, med ca 224 medarbetare, ansvarar för verksamheten under Tekniska nämnden och Miljö- och bygglovsnämnden. I verksamheten ingår Kvalitet och Verksamhetsstöd, Ekonomi, avdelningarna för VA och avfall, Fastighet, Projektledning, Park och gata, Kart- och GIS samt Miljö- och bygglov. Dessutom ingår Transport och Verkstad samt Fastighet med egenregiverksamhet inom de kommunaltekniska områdena. Bygg- och miljöförvaltningen omsätter ca 620 mkr totalt och har en investeringsbudget på ca 700 mkr. Bygg- och miljöförvaltningen arbetar för ett Järfälla med ekologisk, social och ekonomiskt långsiktig hållbarhet. I hela förvaltningen pågår ett miljö- och kvalitetsarbete av olika slag och den mångfacetterade verksamheten utvecklas snabbt. 

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en avdelningschef som vill anta utmaningen att leda Kart och GIS verksamheten i Järfälla in i framtiden - en av Sveriges mest expansiva kommuner!

Som Avdelningschef Kart och GIS ansvarar du för att utveckla verksamhet, budget och personal med ca 10 medarbetare. Avdelningens uppdrag är att tillgodose den kommunala verksamhetens behov av grundläggande geografisk information, både internt och externt. Du representerar även avdelningen gentemot nämnd, andra myndigheter och allmänheten.

Avdelning Kart och GIS ansvarar för att samla in, bearbeta, lagra och analysera grunddata samt göra informationen tillgänglig för intressenterna. Informationen som framställs på kart och GIS används inom många verksamheter både internt och externt, t. ex:

  • I samhällsbyggnadsprocessens olika led bidrar den geografiska informationen i plan-, bygg- och förvaltningsskedets samtliga delar
  • I enlighet med Plan- och Bygglagen, framställer Kart och GIS grundkartor och nybyggnadskartor samt genomför utstakning och lägeskontroll
  • I samarbete med Lantmäteriet utför Kart och GIS lantmäteritekniska arbeten i fastighetsbildningsärenden
  • Kart och GIS har genom avtal även ansvar för ajourhållning av nationella register för adresser, byggnader, topografi, lägenhetsregister och vägdatabas (NVDB)

Avdelningen sorterar under Tekniska Nämnden men uppdrag kommer även från Miljö- och bygglovsnämnden vilket innebär att utifrån lagstiftningens krav, ingångna avtal, politiska mål samt med givna resurser bedriva ett långsiktigt kunskapsbaserat arbete med jämn och hög kvalitet. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för att leda och styra avdelningen samt ha budget-, personal- och resultatansvar och rapporterar direkt till Bygg-och miljödirektören. Du kommer även ingå i förvaltningens ledningsgrupp.

Vem är du?

Rollen som avdelningschef ställer höga krav på din förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare och vi ser att du har tidigare ledarerfarenhet inom relevant område. Det är en merit om du tidigare har haft ledarskap som inneburit fullt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Vidare har du en relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom lantmäteri, geomatik, samhällsbyggnad och GIS/GIT. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation och förhandlingsvana.

Du är modig i ditt tänk och kan självständigt initiera samt driva innovativa förändrings- och utvecklingsprocesser. Du har också en förmåga att, genom ett tydligt ledarskap lyfta både egnas och andras idéer om hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Du kommer med idéer och har ett nytänkande som helt enkelt kan omsättas i praktiken och som leder till resultat.

Du har en helhetssyn som gör att du kan se både avdelningens och den enskilde medarbetarens del i den stora bilden. Du har ett ledarskap som leder till att andra utvecklas utefter sina egna förutsättningar samtidigt som du också är lyhörd för behov i verksamheten.

Ditt arbetssätt är strukturerat och du har en god samarbetsförmåga samt är en bra och tydlig kommunikatör vilket är viktigt inte minst i mötet med brukare, kommuninvånare och andra samarbetspartners. Du uttrycker dig också väl i både tal och skrift. Du förblir lugn och kontrollerad i pressade situationer och gör sakliga och korrekta bedömningar.

Andra personliga egenskaper som är viktiga för arbetet är engagemang, lyhördhet och ett positivt förhållningssätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen

Tjänsten gäller en tillsvidareanställning hos Järfälla kommun med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringen för tjänsten är i Kommunhuset, Järfälla kommun.

Fackliga representanter Järfälla Kommun

Kommunal: Peter Ulander

Vision: Marcela Ossandon,

SACO: Reza Soltani

Alla nås via kommunens växel, 08 580 285 00 .

Ansökan I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. För mer information, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Arborelius tel. 072 537 50 11.

Intervjuer kommer att ske löpande, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt och senast 25 januari 2018. Välkommen med din ansökan!