Säkerhets- och säkerhetsskyddschef SLU

Befattningen som säkerhets- och säkerhetsskyddschef omfattar hela universitetet som finns på 30-talet orter i landet och är organisatoriskt placerad inom avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM). Avdelningen är en del av SLU:s universitetsadministration och har till uppgift att ansvara för, samordna och stödja universitetet inom områdena för service, säkerhet och miljö.

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

Säkerhetsenheten har en universitets-/myndighetsövergripande roll som bl.a. innebär att vara normgivande och kontrollerande. Samtidigt har enheten också ansvar för det operativa säkerhetsarbetet samt sörja för att universitetets verksamheter, ansvariga och enskilda ges relevant stöd inom området.

Arbetsuppgifter

Universitetets säkerhetsarbete ska bedrivas förebyggande och systematiskt samtidigt som mer händelsestyrda och oförutsedda säkerhetsärenden ska hanteras. Som säkerhetschef verkar du för att skapa ett brett engagemang och medvetande för säkerhetsfrågor inom hela universitetet. Du leder, koordinerar och utvecklar säkerhetsarbetet både strategiskt och operativt utifrån styrande förutsättningar, standarder och mål. Säkerhetschefen ansvarar också för att säkerhetsarbetet bedrivs på ett effektivt sätt och i tillräcklig omfattning så att studenter, medarbetare, besökare och andra verksamma vid SLU kan verka i en trygg och säker miljö.

Tjänsten som säkerhetschef omfattas även av rollen som säkerhetsskyddschef.

Säkerhetschefen har även ansvar för enhetens personal, ekonomi och arbetsmiljö samt ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har chefserfarenhet från säkerhetsområdet, är prestigelös i ditt förhållningssätt och har lätt att bemöta människor. Ditt ledarskap karaktäriseras av öppenhet, engagemang, kommunikation och helhetsperspektiv. Med det menar vi att säkerhetschefen ser sin roll som ledare och beslutsfattare men samtidigt som en del i ett större sammanhang som bjuder in och hämtar kunskap och erfarenheter från grupper och enskilda i organisationen. Din kommunikativa och pedagogiska förmåga är av stor vikt.

Kvalifikationer

Som säkerhetschef krävs att du har gott omdöme, är stabil och har hög integritet. För att lyckas krävs också att du har en god social förmåga liksom har lätt för att skapa goda relationer och samarbeten, såväl internt som externt. Rollen som säkerhetschef innebär också du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och olika förhållanden. Att du har en övertygelse för att förtroende och tillit är grundstenar i alla sammanhang är av största vikt.

Vi söker dig som har en bred och dokumenterad kompetens och erfarenhet av säkerhetsområdet i form av:

  • Relevant högskoleutbildning (exv. juridik eller beteendevetenskap) eller motsvarande kompetenser förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdiga.
  • Relevant utbildning inom säkerhetsområdet och flera års erfarenhet inom flertalet av områdena för säkerhetsskydd, informationssäkerhet, kris- och incidenthantering samt personsäkerhet och egendomsskydd.
  • Relevant utbildning inom chefs- och/eller ledarskap.
  • Erfarenhet av att leda en säkerhetsorganisation med tillhörande ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö.
  • God kunskap om och erfarenhet av myndigheters krav och styrande förutsättningar inom nämnda områden.
  • Körkort med lägst behörighet B.
  • Behärska det svenska språket till fullo, samt mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
  • God kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Svenskt medborgarskap är ett krav eftersom tjänsten är säkerhetsklassad.
Säkerhetsprövning inför anställning kommer att ske i enlighet med gällande säkerhetslagstiftning.

Ett utvecklat nätverk inom myndigheter och/eller organisationer inom säkerhetsområdet är meriterande.

Att du har god datorvana med tillhörande office-programvaror tar vi för givet.

I rekryteringen kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetschefen rapporterar till Chefen för avd. för service, säkerhet och miljö. Tjänsten är placerad i Uppsala men ansvaret och arbetsområdet omfattar hela universitetet som finns på 30-talet orter i landet. Resor i tjänsten, i första hand inrikes, är därför en del av arbetet.

I denna rekrytering samarbetar SLU med Experis i Uppsala och ansvarig rekryteringskonsult Anne Wegar svarar gärna på eventuella frågor om tjänsten.

Anne nås på anne.wegar@se.experis.com