Ockelbo kommun söker en socialchef

Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med ca. 6000 invånare, där det alltid är mycket på gång. Turismen är stark med varumärken som bl. a. Wij trädgårdar, Ockelbo marknad och Älgparken. Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen - grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till företagande och resursanvändning. (Ur kommunens Vision 2030)

Placering: 
Ockelbo
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg
Antal tjänster: 
1

Bra bemötande, trygghet och god omsorg kännetecknar alla verksamheter inom socialförvaltningen. Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd och service till kommunens invånare samt bevakar olika gruppers rättigheter och skyldigheter enligt gällande lagstiftning. Beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg, men också med förebyggande verksamhet och medverkan i samhällsplaneringen i kommunen ingår i arbetet. Här finns en spännande och föränderlig arbetsplats där människan och individen har största fokus. Socialförvaltningens arbete är uppdelat i tre huvudområden; Äldreomsorg – vård och omsorg inklusive hemsjukvård, Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS) och Individ- och familjeomsorg (IFO).

Arbetsbeskrivning
Socialchefen svarar inför nämnden för den verkställande ledningen av socialförvaltningen. Socialchefens huvudansvar är att leda och utveckla förvaltningens verksamhetsområden som innefattar Individ och familjeomsorg, Äldreomsorg och LSS. Socialchefen har det övergripande ansvaret för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö för förvaltningen och leder förvaltningens ledningsgrupp och stab. Tillsammans med kommunens övriga förvaltningschefer utgör du kommunens ledningsgrupp under ledning av kommunchefen som är förvaltningschefernas chef där du tar en aktiv roll att utveckla hela kommunens verksamhetsområden.

Som Socialchef representerar du kommunen och din egen verksamhet i olika nätverk, agerar aktivt som ambassadör och marknadsför kommunen som arbetsgivare.

Vem är du?
Vi söker en rutinerad chef och ledare som vill leda utvecklingen av förvaltningens verksamhet för att möta morgondagens utmaningar inom området. Vi söker dig som har relevant högskoleexamen med erfarenhet av ledarskap inom verksamhetsområdet och från politiskt styrd organisation eller andra utbildningar/erfarenheter som vi befinner likvärdiga. Du har tidigare varit chef för andra chefer och ekonomi/budgetfrågor har alltid varit en naturlig del av ditt uppdrag.

Du är en tydlig, strukturerad ledare som styr med mål och delegation. Du är en engagerad och handlingsorienterad person med bägge fötterna på jorden. Din empatiska förmåga är stor samtidigt som du kan ställa krav och fatta svåra beslut. Du kan sälja in och driva dina frågor och har förmodligen redan någon form av tanke och vision för verksamhetsområdet.Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Ockelbo kommun med Experis. Känner du att du är rätt person så skicka in en ansökan på www.experis.se
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mats Andersson på 026-66 30 22 eller via mats.andersson@se.experis.com

Välkommen med din ansökan!