Trafikingenjör till Huddinge kommun

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler. Läs mer på www.huddinge.se/samhallsbyggare

Placering: 
Huddinge, Stockholm
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Trafik- och landskapssektionen

Trafik- och landskapssektionen ansvarar för att skapa goda förutsättningar för det hållbara resandet samt attraktiva och trygga offentliga miljöer för alla. Sektionen jobbar bl.a. med framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikslag samt mobility management. Vidare ansvarar sektionen för planering, projektering och byggande av parker, lekplatser och torg.

 

Trafikingenjör – rollbeskrivning

Huddinge kommun är en expansiv kommun och årligen genomför samhällsbyggnadsavdelningen många projekt som innebär anläggande och ombyggnationer av gator, torg etc inom kommunen. Trafikingenjören fungerar som kommunens expert inom trafikregleringsområdet och har i uppgift att medverka till en god trafiksäkerhet, orienterbarhet och framkomlighet i trafiken. Arbetet sker i nära samarbete med kommunens andra trafikingenjörer.

I tjänsten ingår att ta fram utredningar och genomförande av åtgärder inom trafiksäkerhets- och parkeringsområdet, bl a genom att genomföra kommunens parkeringsprogram och trafiksäkerhetsplan. Du har nära kontakt med allmänheten, entreprenörer, konsulter och dina kollegor, vilket innebär att du utreder frågor/önskemål från allmänheten samt tar fram mer detaljerade utredningar och underlag för åtgärder. Du tar också vid behov fram riktlinjer inom området för att underlätta handläggningen.

Du ska fungera som kommunens expert på lokala trafikföreskrifter. I arbetet ingår att utreda, besluta om och skriva lokala trafikföreskrifter. Samt bistå i att granska och godkänna tillfälliga trafikordningsplaner som kommunens anlitade entreprenörer lämnar in.

Andra områden som trafikingenjören ansvarar för är vägvisning och andra permanenta trafikanordningar. I det arbetet ingår också att ta fram riktlinjer, ge råd och stöd till våra projektledare som ansvarar för byggande och  granska planer för permanenta trafikanordningar. Databaser för ajourhållning av trafikanordningar är ett område som behöver utvecklas.

 

Din profil

Du har en högskoleutbildning inom väg- och vatten, samhällsbyggnad eller liknande, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta med trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Kommunal erfarenhet är meriterande.

Som person är du trygg och stabil och samarbetar med andra på ett smidigt och lyhört sätt. Du arbetar självständigt och driver dina projekt och processer vidare mot uppsatta mål. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har god överblick och helhetssyn. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

 

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Huddinge Kommun med Experis Engineering. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Tomas Löfgren på telefon 08-764 2585.

Intervjuer och urval sker i augusti/september!

Välkommen med din ansökan!