Kvalitet och miljöspecialist till Oriola

Oriola är specialisten på läkemedels- och apoteksdistribution, med marknadens bästa service och kvalitet i fokus. Vi har mer än 100 års erfarenhet av läkemedelsdistribution i Sverige under våra tidigare namn KD Pharma och Kronans Droghandel. Vårt uppdrag är att vara "The Channel for Health", kanalen för läkemedel och apoteksvaror. Oriola är en del av finska Oriola Corporation som är noterat på Helsingfors Fondbörs.

Placering: 
Enköping
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1

Brinner du för miljö och kvalitet? Vill du vara med och arbeta i en bransch som gör skillnad? Nu söker vi dig som vill leda kvalitet och miljöfrågor och därmed ansvara för att samordna och styra företagets löpande kvalitet & miljöarbete enligt ISO 14001 och ISO 9001, vara kontaktperson gentemot myndigheter samt expert på gällande miljölagstiftning.

Arbetsbeskrivning
Avdelningen Quality Assurance i Sverige består av 9 kvalitetsspecialister som arbetar i enlighet med GDP/GMP/GVP varav 5 sitter i Mölnlycke, 3 i Enköping, 1 i Stockholm och 1 i Ljusdal. I din roll kommunicerar och samverkar Du i miljöfrågorna direkt med olika siter, nyckelfunktioner, chefer och medarbetare. Ditt arbete medför även kontakter i olika nätverk internt med moderbolaget i Finland. Några exempel på viktiga fokusområden är; läkemedel, kemikalier, transporter, energi, material/produkter, inköp/upphandling, livsmedel och avfall. Ditt uppdrag som Miljösamordnare är att driva och utveckla miljö- och hållarbetsarbetet på Oriola i Sverige i samråd med Finland, med fokus på miljöfrågor. Kvalitetsdelen handlar om att utreda avvikelser i produktionen och agera som expert vid interna/externa audits.

Som Kvalitet & miljöspecialist hos Oriola förväntas du:

 • Att agera Sakkunnig för frågor inom ISO 14001/9001 & GDP/GMP för att säkerställa att företaget följer standardernas krav med mål att bibehålla certifikaten/licenser.
 • Koordinera externa/interna revisioner samt genomföra interna- och andrapartsrevisioner för att säkerställa att vi efterlever kraven.
 • Styra företagets miljöarbete för att minska företagets miljöpåverkan samt att genom det minimera risken för ev. olyckor som kan medföra negativ miljöpåverkan
 • Bevaka miljötillstånd, miljörelaterade lagar och regler och hålla organisationen informerad om eventuella förändringar
 • Vara Kemikalieansvarig och ansvara för hantering av säkerhetsdatablad
 • Administrera och utveckla verktyget som används för kvalitet/miljöledningssystem och uppdatera rutiner i ledningssystemet
 • Hantera miljörapportering till myndigheter, koncernen och andra intressenter
 • Ansvara för förberedelse och genomförande av årliga miljöplaner och identifiera betydande miljöaspekter
 • Planera och anordna utbildning inom kvalitet och miljöområdet
 • Vara ärendeledare/QA i ändringar, avvikelser och anmärkningar
 • Leda eller vara QA i riskutvärderingar (i enlighet med ICHQ9 Quality Risk Management)
 • Utföra och leda gapanalyser vid uppdateringar av regelverk och standarder för läkemedel och medicinteknik, både inom dokumenthantering och andra GXP-uppdateringar.
 • Skriva instruktioner, kravspecifikationer och andra GXP-relaterade dokument.

Oriolas ledningssystem spelar en central roll i arbetet. Du kommer att ansvara för administrera, koordinera och utveckla detta system efter givna riktlinjer. Du kommer också att utbilda och stödja enheter och processägare både i ledningssystemet men också i alla frågor som rör kvalitet & miljö. I befattningen ingår också att stötta organisationen i dialog med kund och du kommer också att bidra till den interna och externa kommunikationen. Vidare ansvarar du för att samla in och följa upp nyckelinformation från såväl vår organisation som från våra underleverantörer. Du kommer också att spela en viktig roll i framtagningen av Koncernens hållbarhetsredovisning enligt GRI 4.

Vem är du?

Vi söker dig som har en lämplig utbildning på högskolenivå med någon form av inriktning mot Kemi, biologi, Kvalitet/ Miljö, Farmaceutisk, processteknik eller liknande. Du behöver ha minst 2-3 års erfarenhet av arbete inom Kvalitet och Miljö området och därmed kunskap om ISO 9001/14001 & GDP/GMP och erfarenhet från arbete med kvalitetsledningssystem.

Vi ser också gärna att du har kunskap om avvikelsehantering, processorientering och erfarenhet av att driva projekt. Då Oriola har engelska som koncernspråk så behöver du även ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Då vi tycker att miljön är en viktig fråga så vill vi att vår miljöspecialist ska ha ett stort engagemang för miljö- och kvalitetsfrågor samt ha förmågan att sprida det engagemanget. Det är viktigt att du tycker om och har förmågan att samarbeta med olika individer då miljöarbetet genomsyrar hela organisationen och ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet. För att trivas hos oss behöver du även sympatisera med företagets värderingar att vara öppen i din kommunikation, ta egna initiativ, vara ansvarsfull och arbeta tillsammans i team och utgår ifrån det i ditt arbetssätt.

Kontakt

I den här rekryteringen har Oriola valt att samarbeta med Experis. För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta rekryteringskonsult Anne Wegar på 0709-535 880 alt anne.wegar@se.experis.com. Sista ansökningsdag är 23 januari 2020.

Välkommen med din ansökan!