Salems kommun söker Projektledare samhällsbyggnad

Salem är den nära kommunen. Här är det nära till beslut och påverkan, nära till rekreation i naturreservat och lokal service. Stockholm når du på 30 minuter med bil eller tåg. Vi har 16 000 invånare och närmare 1000 anställda. Vårt arbete genomsyras av värdeorden samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande. Våra verksamheter visar ofta mycket goda resultat. Ditt arbete är viktigt och bidrar till att kommunen blir ännu mer attraktiv att bo och leva i. Vi erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, en rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt. Vi strävar också efter mångfald och jämställdhet.

Placering: 
Salem
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Arbetsplatsbeskrivning
På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ca 50 medarbetare indelade i fem enheter på uppdrag av kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Enheterna är central administration, bygg- och miljö, fastighet, gata/park/VA samt plan och exploatering. Förvaltningen driver kommunens samhällsplanering, miljö-, klimat- och naturvårdsarbete och ansvarar för en god och hållbar boendemiljö för Salems invånare. Förvaltningen har en god stämning och ett klimat där medarbetare samarbetar inom och mellan enheter.

Till enheten plan och exploatering söker vi en senior projektledare som ska vara med och driva omvandling av ett nytt Salems C i vilket ingår att bygga bostäder och riva och bygga ett nytt centrum.
Arbetsbeskrivning
Som projektledare leder du arbetet med att genomföra beslutade investeringar. Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom samhällsbyggnadsprocessens alla skeden. Det innebär att i ett tidigt skede forma och definiera projektet för att sedan leda det vidare genom projektering, genomförande och fram till färdigt resultat.
Du ansvarar för tid, ekonomi och kvalitet i projektet, att hantera resursfördelning, samt att kraven för ändamålsenlighet avseende miljö och arbetsmiljö uppfylls.
Du rapporterar till styrgruppen och har en nära relation och ett brett samarbete med byggherrar, exploatörer, närliggande fastigheter, köpcentrum, nätägare, entreprenörer, politiker och boende. Du bevakar kommunens behov av lokaler i området.
I mån av tid finns möjlighet att delta i andra exploateringsprojekt i kommunen.

Vem är du?
Vi söker dig som har civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser även att du har mångårig erfarenhet av arbete som projektledare inom komplexa bygg och infrastrukturprojekt, upprättande av beslutsunderlag, avtalsskrivning, entreprenad- och fastighetsjuridik, offentlig upphandling och anläggnings-AMA.

Du är bra på att motivera andra, du kan vara drivande vid behov, är strukturerad, har organisatorisk förmåga och mycket god förmåga att samarbeta.

Vi ser gärna att du kommer från kommunal verksamhet eller konsultbolag.

Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar Salems kommun med Experis Engineering. För mer information är du välkommen att ringa ansvarig rekryteringskonsult Håkan Kempel 0730-21 18 33 eller mail till hakan.kempel@se.experis.com