Projektledare mark- och exploatering till Sigtuna Kommun

Om arbetsplatsen Sigtuna. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och handelsstaden med tusenåriga anor? Det är sant. Men idag är Sigtuna kommun så mycket mer. Här finns Märsta, Valsta, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd. Än idag är Sigtuna en plats som välkomnar det internationella och mångkulturella. För vi vet att olikheter berikar. Hos oss möts människor, tankar, idéer, kulturer och företag.

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Hos oss möts dåtid och framtid, natur och stad, Sverige och världen. Varje år passerar många miljoner människor Sigtuna kommun via landets största flygplats. Men snarare än en plats att resa ifrån är det här en plats att komma hem till. Välkommen till Sigtuna kommun.

På stadsbyggnadskontoret arbetar cirka 90 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden och hanterar bygglov. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Stadsbyggnadskontoret är en arbetsplats med god sammanhållning och trivsel. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet

Arbetsuppgifter

Mark- och exploateringsenheten söker dig som har en fastighetsrättslig/fastighetsekonomisk utbildning där du med dina kvalifikationer och erfarenheter kan bidra till enhetens utveckling och få ansvaret för intressanta projekt av olika karaktär. Du kan utöver projektledarrollen komma att hantera markfrågor, köp och försäljningar, exploateringsavtal, genomförandeavtal och markanvisningsavtal. Du kommer att vara en viktig del i vårt team kring stadsbyggnadsprojekt och markfrågor.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

Att leda stora och små stadsbyggnadsprojekt av varierande karaktär. Sigtuna kommun har ett stort markinnehav i såväl Märsta som Rosersberg och Sigtuna stad, samt mark i lantligare lägen för mera långsiktiga behov, där vi markanvisar och initierar planläggning.

Att ansvara för att ta in medel för genomförandet av allmän plats och driva kommunens del av projektet på ett rationellt och hållbart sätt. Det finns flera större och mindre privata markägare inom kommunen, som vill exploatera sin mark för bostadsbebyggelse.

Att leda projekt som handlar om att exploatera verksamhetsområden på kommunal mark eller bistå exploatörer i att realisera verksamhetsprojekt på egen mark. Sigtuna kommun är attraktiv för företag av olika slag att etablera sig i. I arbetet ingår skriftlig och muntlig kommunikation, exempelvis med konsulter, markägare och byggföretag och att föredra ärenden för politiken. Du bidrar liksom våra övriga medarbetare till att utveckla våra arbetsprocesser.

Inom stadsbyggnadskontoret arbetar vi tätt ihop över enhetsgränserna. Vi tar oss an frågor med ett brett perspektiv. Vi arbetar i en stadsbyggnadsmodell som ger oss bra möjligheter att driva stadsbyggnadsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en passande högskolekompetens; civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad/lantmäteri eller annan motsvarande utbildning. Arbetet är brett och omväxlande och personlig lämplighet och förmåga att driva projekt framåt är viktigt.

Du är serviceinriktad, kreativ och analytisk. Du har lätt att arbeta mot uppsatta mål och värnar om ett gott resultat. Du är van att arbeta tillsammans med andra i grupp och projektform.

Du har lätt att skapa nya kontakter, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är intresserad av stadsutvecklingsfrågor och engagerad i dina arbetsuppgifter. Du kan argumentera för dina idéer och är van att förhandla. Vana att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Erfarenhet krävs.


Övrigt

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Facklig företrädare

Facklig representant

Se www.sigtuna.se

Kontakt

I denna rekrytering arbetar Sigtuna Kommun med Experis Engineering. För frågor angående tjänsten kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Håkan Kempel 073-0211833 eller Lars Buvall 076-1420287

Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan snarast, dock senast 31:a Mars.

Välkommen in med din ansökan!