Region Västerbotten söker en regionbibliotekschef

.

Placering: 
Umeå
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Arbete har påbörjats med att bilda regionkommun från och med den 1 januari 2019, vilket innebär att Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting bildar en gemensam organisation samt att Länsbiblioteket byter namn till Regionbibliotek Västerbotten.

Vi söker Dig som vill leda Regionbibliotek Västerbotten - nyligen nominerad till Årets Bibliotek 2018

Som regionbibliotekchef har du ansvar för regional biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet i Västerbottens län. Du har också ansvar för att leda och utveckla verksamheterna vid sjukhusbiblioteken i länet. I Lycksele och Skellefteå ingår medicinsk biblioteksverksamhet. Du leder medarbetare som tillhör olika arbetslag med olika uppdrag.

Region Västerbotten bedriver kulturpolitiskt strategiskt arbete som verkställs via Kulturenheten i vilken Regionbibliotek Västerbotten ingår. Regional biblioteksverksamhet har enligt bibliotekslagen i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbibliotek som är verksamma i länet.

För ytterligare information om vår verksamhet se: www.regionvasterbotten.se

Arbetsuppgifter
I ditt regionala utvecklingsuppdrag driver du biblioteksfrågor på ett strategiskt sätt tillsammans med medarbetare och folkbibliotekschefer i Västerbotten. Du kopplar samman biblioteksfrågor med andra strategiska utvecklingsområden inom samhällslivet, såsom kultur- och utbildningspolitiska frågor. Du leder också det mer operativa arbetet på våra tre sjukhusbibliotek.

I rollen som regionbibliotekschef företräder du verksamheten och samverkar på regional, nationell och internationell nivå. Du ansvarar för att nå uppsatta mål i den regionala biblioteksplanen och medverkar till att nå målen i den regionala kulturplanen. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till regionkulturchef.

Du har budget- och personalansvar för tolv medarbetare.

Tjänsten innebär resor både inom och utom länet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med placeringsort Umeå.

Din profil

Vi söker dig med relevant akademisk examen och vi vill att du har minst tre års erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar. Du har kunskap om svenskt biblioteksväsende, strategiskt förbättringsarbete och målstyrning. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Du skapar långsiktiga strukturer som gynnar både arbetsmiljö och utvecklingsarbete.

Din samarbetsförmåga är god och du har känsla för vad som motiverar och engagerar dina medarbetare och uppvisar en tydlighet i ditt ledarskap. Du trivs med att arbeta självständigt, lösningsinriktat mot gemensamma mål. Du har intresse för och förmåga att kommunicera budskap samt tycker om och är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i båda tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Region Västerbotten med rekryteringsföretaget Experis AB. Du söker tjänsten via www.experis.se. Sista ansökningsdag är 8 oktober 2018

Har du några frågor om tjänsten eller din ansökan så är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Åsa Nordell på telefon 090-702365 eller mail asa.nordell@se.experis.com.

Vi ser fram emot din ansökan!

Fackliga företrädare är Sonja Forsberg, Vision, tfn 073-0487538 och Barbro Granberg, SACO, tfn 070-258 57 01.

Läs mer om biblioteksplanen för 2016-2019. http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2011/09/24-Västerbottens-län-2016-2019-Regional-biblioteksplan.pdf