Ekonomichef rekryteras till Menigo i Västerås

Menigo söker en prestigelös, kvalitetsorienterad och driven ekonomichef som brinner för ledarskap och att utveckla sina medarbetare. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en föränderlig och utvecklande miljö på Menigo koncernens ekonomifunktion i Västerås, där ca 35 personer arbetar tillsammans med ansvar för hela den svenska koncernens ekonomiska redovisning och rapportering.

Placering: 
Västerås
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomichef kommer du att ha ett övergripande ansvar över koncernens ekonomifunktion. Du kommer att leda och utveckla ekonomiavdelningen med ansvar för att upprätthålla och utveckla redovisningsrutinerna inom Menigo koncernen. Du ansvarar för huvudprocesserna; Redovisning, Bokslut, Rapportering, Leverantörs och Kundfaktura processer samt Kredit och riskbedömning. I rollen kommer du även att arbeta med utveckling av rutiner, verktyg och system. Till dig rapporterar tre gruppchefer samt 7 direktrapporterande redovisningsekonomer. Du erbjuds en bred, utmanande och spännande tjänst, där du och din ledningsgrupp leder ekonomifunktionen in i framtiden. Du kommer att arbeta nära chefen för Business Control för att tillsammans med CFO utveckla Menigos finansfunktion. Du rapporterar till CFO med löpande kontakt med Menigos ägare, Sysco, i England.

Exempel på ansvarsområden:

  • Leda och fördela det dagliga arbetet inom redovisningsgruppen och gruppchefer
  • Delaktig i arbetet i periodbokslut och rapportering till ägaren (Sysco) och ett stöd till redovisningsgruppen.
  • Samordna och säkerställa att ekonomiska periodrapporter upprättas, korrekt och komplett, samt rapporteras till ägare och att de upprättas i överenskommen tid.
  • Aktivt arbeta med att utveckla den löpande redovisning och periodbokslutsprocessen i samråd med bl.a. business controller gruppen.
  • Ansvarig för extern revision och årsbokslut och upprättande av årsredovisningar inkl. underlag till koncernens hållbarhetsrapport.
  • Delegera och identifiera processägare och kontrollägare utifrån ett SOX perspektiv. Tillsammans med Sysco internal audit, planera och genomföra SOX kontroller.
  • Integrations ansvarig för förvärvade bolag i samband med bolagsförvärv.
  • Ansvar för koncernens kreditrisk och kontroll.
  • Upprättande av verksamhetsplanering och budget för ekonomifunktionen
  • Platsansvarig för kontoret i Västerås.

I din roll som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling, bland annat genom bra ledarskap, engagemang, tydliga mål och med löpande uppföljning. Du utvecklar verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån Menigos övergripande mål samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser.

Vem är du?
Du är en trygg och erfaren ledare som är van att bygga, utveckla och coacha ditt team till framgång i en föränderlig och utvecklande miljö. Du får energi av att arbeta tillsammans och genom dina medarbetare och skapar genom ditt ledarskap en bra arbetsmiljö. Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi med inriktning på redovisning och har gedigen erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete i en större komplex verksamhet gärna inom dagligvaruhandel och/eller varudistribution. Praktisk erfarenhet från rapportering enligt IFRS med erfarenhet från rapportering till utländska ägare och börsnoterade bolag. Erfarenhet från att arbeta i SOX miljö med höga krav på intern kontroll och compliance. Vi ser framförallt att du har ledarerfarenhet med förmågan att engagera, entusiasmera och utveckla medarbetare.

För att lyckas i rollen behöver du som person ha ett eget driv, vara lyhörd, ansvarstagande och analytisk. Du värdesätter samverkan och dialog samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och vågar ifrågasätta och genom teamet driva arbetet framåt genom ett strukturerat angreppssätt för att skapa utveckling och förändring. Du är proaktiv med ett starkt driv och engagemang och trivs i en föränderlig miljö med stor möjlighet att påverka. Att du är en prestigelös person med starka ledaregenskaper ser vi som en självklarhet. Du är duktig på att kommunicera med många olika människor och motiveras av att driva processer och förbättringsarbeten.

Vi erbjuder
En mycket attraktiv och spännande ekonomichefs roll och en spännande chefstjänst, med utmaningar och också stora möjligheteter till personlig och professionell utveckling. Hos oss får du möjligheten att växa i chefsrollen. Du kommer i din roll att vara en mycket viktigt del i vår organisation och vår framtida utveckling.

I Menigo tror vi på och lever våra värderingar: Teamwork, Inclusiveness, Excellence, Integrity och Responsibilty varje dag. Våra medarbetare kan och vill, med rätt ledarskap, ta ansvar för sin egen utveckling och vi ger dig möjlighet att växa i din roll och vår verksamhet - allt för att vi ska vara den självklara helhetsaktören inom mat och dryck på marknaden. Våra kundrelationer, dina förutsättningar och din potential är fokus för oss.

Menigo tillhör Sysco koncernen, www.sysco.com, världens största Foodserviceaktör med verksamhet b.la. i USA, Kanada, England och Frankrike. Trots att Menigo är en del av denna internationella koncern finns en stark känslan av det svenska lokala företaget. Vi tror på att människorna omkring oss är vår största tillgång och att vi som företag har en viktig samhällspåverkan. Vi vill vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats där vi samarbetar för att nå resultat. Se mer på www.menigo.se.

Kontakt
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Carina Riström, carina.ristrom@se.experis.com, 021-151947. Vi ser fram emot din ansökan!