Enhetschef till enheten för Natur- och viltärenden till Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 450 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling. Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Placering: 
Stockholms län, Stockholm
Bransch: 
Management, Kvalitet och miljö, Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Vi har skapat en ny organisation på vår Miljöavdelning och har nu behov av fler enhetschefer. Vi söker därför en enhetschef till den nybildade enheten för vilt- och naturärenden. Enheten ansvarar för ärendehandläggning inom miljöbalken och jaktlagstiftningen samt för förvaltning av vilt och rovdjur. Det innebär bl.a. tillstånd och dispenser i skyddade naturområden, artskydd, våtmarkssamordning, bidrag till lokala naturvårdsinsatser, inventering av stora rovdjur, skyddsjakt, älgjakt och vilthägn. Enheten samordnar också viltförvaltningsdelegationens arbete. Verksamheten röner ofta uppmärksamhet från allmänhet och media.

Vi utlovar ett stimulerande uppdrag i landets mest expansiva region där du kommer att vara en viktig medspelare i vårt uppdrag att väva samman miljöfrågorna med övrig samhällsutveckling.

Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen (miljödirektören). Du ingår i miljöavdelningens ledningsgrupp där du förväntas ta ett helhetsansvar för avdelningens verksamhet i samspel med Länsstyrelsens övriga verksamhet. Du förväntas även leda, samordna och utveckla enhetens verksamhet tillsammans med dina medarbetare. Att se, förstå och kunna agera utifrån samband är en nyckelkompetens i tjänsten som enhetschef. Förmåga att entusiasmera och motivera medarbetarna och stötta kollegorna i ledningsgruppen genom ett genuint intresse för ledarskap är avgörande för framgång i rollen. Du har god samarbetsförmåga och är utvecklingsinriktad.

Dina sakkunskaper inom enhetens och avdelningens verksamhet är viktiga men framförallt ska du vara en bra ledare och ha både vilja och förmåga att utöva ett närvarande ledarskap. Det innebär att du är närvarande i verksamhetens vardag och coachar dina medarbetare löpande och stämmer av deras arbetssituation och förutsättningar regelbundet. Du är dessutom medlem av myndighetens chefskollegium och bärare av Länsstyrelsen varumärke såväl internt som externt.

Du ska ha

högskoleutbildning, som är relevant för verksamhetsområdet, på minst fil kand-nivå
flerårig erfarenhet av chefsroll eller annan verksamhetsledande roll
erfarenhet av att arbeta med planering och uppföljning av verksamhet
god kunskap om myndighetsutövning
mycket god kommunikationsförmåga
erfarenhet av kontakter med media
god förståelse för helheter och samband samt förmåga att sätta in miljöfrågorna i ett bredare samhällsbyggnadsperspektiv
stort intresse för att leda verksamhet och arbeta med människor, vilket bland annat innebär förmåga att vara pedagogisk, att engagera andra och samarbeta samt mycket god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer.
god analytisk kompetens och väl utvecklad förmåga att göra avvägningar mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda.
vilja och förmåga att bidra till bra arbetsmiljö
körkort 

Det är meriterande om du har

erfarenhet av arbete inom miljöområdet, i synnerhet inom vilt- och naturvårdsområdet
erfarenheter av tillsyn och tillståndsprövning enligt miljöbalken inom naturvårdsområdet och jaktförordningen.
erfarenhet från liknande uppdrag inom länsstyrelse eller annan offentlig verksamhet
erfarenhet av förbättringsarbete, kunskaper i lean eller liknande metoder för verksamhetsutveckling

Vi lägger avgörande vikt vid personliga egenskaper.

Enheten består av 16 medarbetare. Avdelningen för miljö består av ca 115 medarbetare fördelade på sex enheter. Vi arbetar i moderna lokaler centralt i Stockholm och har rökfri arbetstid. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträde: Snarast

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-09-09

Ansök via Länsstyrelsens hemsida:  

Ref. nr: 112-25754-2018

Länsstyrelsen Stockholm tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.  

Länsstyrelsen samarbetar med Experis ManpowerGroup i denna rekrytering. Vid frågor kontakta Experis rekryteringskonsulter Anna Arborelius, tel 072-537 50 11, eller Katarina Thomasson, tel 070-231 28 05.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Anna Arborelius, rekryteringskonsult Experis, 072-537 50 11

Katarina Thomasson, rekryteringskonsult Experis, 08-736 11 26

Göran Åström, miljödirektör, 010-223 16 41, 070-583 58 30

Mia Lindström, SACO, 010-223 15 01

Nicklas Boussard, ST, 010-223 12 59

Länk till den här sidanhttps://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=432&rmlang=SE