Inköpare rekryteras till Strängnäs Fastighet

Söker du en bred och dynamisk roll där man är totalansvarig för inköp? Har du drivet, viljan och kunskapen för att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt? Då är det dig vi söker till den befintliga projektledningsgruppen!

Placering: 
Strängnäs
Bransch: 
Inköp, Transport, Logistik
Antal tjänster: 
1

Om Strängnäs Fastighets AB
Strängnäs Fastighets AB är helägda av Strängnäs kommun och äger ca150.000 kvm verksamhetslokaler, dessutom förvaltas ca 50.000 kvm inhyrda lokaler som också används för kommunala verksamheter. 2017 hade vi en omsättning på 322 mnkr med en balansomslutning på 1.677 mnkr. I Strängnäs Fastighets AB och dess dotterbolag Strängnäs Bostads AB är vi ca 100 medarbetare som tillsammans utvecklar och förvaltar förskolor, skolor, fritidslokaler, verksamhetslokaler, kulturella byggnader, äldreboenden samt lägenheter. Vi vill vara den goda värden för alla våra hyresgäster och erbjuda goda verksamhetslokaler och bostäder med en hög servicenivå.

Bli delaktig i en expansiv samhällsutveckling hos oss! Vi bygger, äger, förvaltar och hyr ut kommunala verksamhetslokaler och hyresbostäder i Strängnäs kommun. Strängnäs kommun är en dynamisk idyll i stark expansion i centrum av Mälarregionen. Med dubbelspår till Stockholm ökar kommunikationerna och byggandet. Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB är helägda bolag till Strängnäs kommun med ett totalt bestånd på 200 000kvm och 1250lägenheter.

Söker du en bred och dynamisk roll där man är totalansvarig för inköp? Har du drivet, viljan och kunskapen för att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt? Då är det dig vi söker till den befintliga projektledningsgruppen!

Arbetsbeskrivning
Som inköpare har du ansvar för inköp av både varor och tjänster. I din roll kommer du att genomföra behovs- och marknadsanalyser i samråd med bolagets representanter och externa konsulter.

Du utarbetar förfrågningsunderlag, utvärderar anbud och upprättar avtal samt hanterar avtalsuppföljning med hjälp av ett elektroniskt upphandlingsstöd. Du arbetar även som internkonsult och ger råd och stöd i upphandlingsfrågor samt medverkar vid informationstillfällen och utbildningar.

Vidare deltar du i projektenhetens arbete med att utveckla och effektivisera upphandlingsverksamheten genom en ständig förbättring av rutiner, verktyg och standardiserade arbetssätt.