Salems kommun söker Teknisk samordnare

Salem är den nära kommunen. Här är det nära till beslut och påverkan, nära till rekreation i naturreservat och lokal service. Stockholm når du på 30 minuter med bil eller tåg. Vi har 16 000 invånare och närmare 1000 anställda. Vårt arbete genomsyras av värdeorden samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande. Våra verksamheter visar ofta mycket goda resultat. Ditt arbete är viktigt och bidrar till att kommunen blir ännu mer attraktiv att bo och leva i. Vi erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, en rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt. Vi strävar också efter mångfald och jämställdhet.

Placering: 
Salem
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Arbetsplatsbeskrivning
På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ca 50 medarbetare indelade i fem enheter på uppdrag av kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Enheterna är central administration, bygg- och miljö, fastighet, gata/park/VA samt plan och exploatering. Förvaltningen driver kommunens samhällsplanering, miljö-, klimat- och naturvårdsarbete och ansvarar för en god och hållbar boendemiljö för Salems invånare. Förvaltningen har en god stämning och ett klimat där medarbetare samarbetar inom och mellan enheter.

Till enheten gata/park söker vi en Teknisk samordnare som ska ansvara för att samordna tekniska frågor för Salems kommun när de nu ska bygga ett nytt Salems C.

 

Arbetsbeskrivning
Som tekniska samordnaren är du spindeln i nätet på ett tekniskt plan för att hitta och ta fram lösningar. Du kommer att samordna tekniska frågor för Salems C, avseende dragning av ledningar, rör och annan media och deras placering, utformning av gator, dragning av trafik, trafikflöden. I ett centrumbygge är det oerhört mycket teknik, därför måste du förstå och se hela bilden och även ge dig in i detaljfrågor ibland. Du samordnar och löser de tekniska frågor som uppkommer under framtagandet av detaljplanen. Du kommer att ha kontakt med ledningsägare och sköta samordning med och mellan dessa och vara teknisk kontaktperson med byggherrar i Salems C.

Projektet ställer höga krav på god samverkan mellan olika aktörer varför vi ställer vikt vid din samarbetsförmåga och din förmåga att bygga och underhålla långsiktiga goda relationer med och mellan interna och externa aktörer. Du förväntas driva ett arbete i dialog med kommunledningen, kommunpolitiker, berörda förvaltningar och olika exploatörer.

Salems C ligger mitt i ett befintligt område och det kommer att vara en utmaning att ej förstöra eller påverka den befintlig infrastruktur samtidigt som du bygger en ny. Du kommer parallellt ansvara för att hålla ihop projektering av gata/VA. När det närmar sig färdigställande övergår denna roll till att bli projektledare för genomförandefas av fram allmän platsmark.

 

Vem är du?

Vi söker dig som har Civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser även att du har erfarenhet som projektledare, men med mer inriktning på teknik, du har en teknisk projektledarförmåga att knyta ihop de olika inriktningarna och ansvara för alla tekniska frågor. Du har en bra förståelse för de olika tekniska disciplinerna och projekteringsprocessen. Du är kommunikativ, kan jobba självständigt och ha ett eget driv, är utåtriktad, strukturerad och noggrann.

Vi ser gärna att du kommer från kommunal verksamhet eller konsultbolag.

Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar Salems kommun med Experis Engineering. För mer information är du välkommen att ringa ansvarig rekryteringskonsult Håkan Kempel 0730-21 18 33 eller mail till hakan.kempel@se.experis.com